Genetisch gemodificeerde gewassen

Laatst gecontroleerd op:
7 oktober 2019
Gepubliceerd op:
13 april 2015

Op dit moment geldt in Nederland een geografische toepassingsbeperking voor de teelt van EU-toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen. U kunt daarom momenteel geen genetisch gemodificeerde gewassen telen en dus geen melding doen voor het openbare teeltregister.

Bij genetisch gemodificeerd gewassen (ggo’s) is het DNA aangepast, waardoor deze planten bijzondere eigenschappen bezitten. Voorbeelden zijn aardappelen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora, tomaten die langer houdbaar zijn en maïs die beter bestand is tegen rupsenvraat.

Eisen voor de teelt

Een genetisch gemodificeerd gewas mag alleen worden geteeld als het Europees is toegelaten. Een gewas wordt alleen toegelaten als de fabrikant wetenschappelijk heeft bewezen dat het gewas onschadelijk is voor mens, dier en milieu. Momenteel geldt er in Nederland een geografische toepassingsbeperking voor alle toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen. Als deze wordt opgeheven, dan mag u genetisch gemodificeerde gewassen telen onder de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een gewas dat voor teelt is toegelaten tot de Europese markt.
  • U moet tussen 1 april en 15 mei bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland melden op welk perceel u het gewas gaat telen.
  • U houdt zich aan de voorschriften van de Regeling teelt (Staatscourant 2014, nr. 35.163).

Geografische toepassingsbeperking

Op 2 april 2015 kregen Europese lidstaten de mogelijkheid om de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op hun grondgebied te beperken of verbieden. Het Nederlandse kabinet heeft een geografische toepassingsbeperking aangevraagd en verkregen voor de teelt van EU-toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen. Dit betekent dat teelt van deze gewassen op dit moment in Nederland niet is toegestaan.

Deze maatregel is getroffen met de intentie om de genetisch gemodificeerde gewassen eerst aan de hand van een afwegingskader te beoordelen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met het in werking stellen van dit kader. Mocht de toets van een gemodificeerd gewas aan het afwegingskader als resultaat hebben dat het gewas niet wordt verboden in Nederland, dan zal door het kabinet gevraagd worden de geografische toepassingsbeperking voor dat gewas op te heffen.

Wet- en regelgeving

De Regeling teelt vervangt de regels die waren vastgelegd in de Verordening coëxistentie teelt 2008 en stelt eisen aan het telen van genetisch gemodificeerde aardappelen, suikerbieten en maïs naast de gangbare en biologische landbouw. De regeling bevat voorschriften waaraan telers van genetisch gemodificeerde gewassen zich moeten houden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?