Jaarrekening en jaarverslag rechtspersonen

Laatst gecontroleerd op:
11 december 2023
Gepubliceerd op:
26 april 2012

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek staan verplichtingen voor de jaarrekening en het jaarverslag van ondernemingen.

3 belangrijke verplichtingen zijn:

 1. Het jaarlijks opmaken, voorleggen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening en het jaarverslag.
 2. Vermelding van bepaalde deelnemingen in het jaarverslag.
 3. Vermelding van bepaalde zeggenschapsrechten in de jaarrekening en het jaarverslag.

Jaarrekening en jaarverslag

Derden, denk hierbij aan aandeelhouders, leden, crediteuren en toekomstige contractspartijen moeten altijd kennis kunnen nemen van de financiële staat van een rechtspersoon. De volgende rechtspersonen zijn daarom verplicht om jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag op te maken, voor te leggen, vast te stellen en te deponeren bij KVK:

 • besloten vennootschappen;
 • naamloze vennootschappen;
 • coöperaties;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • verenigingen en stichtingen.

De verplichtingen verschillen per rechtspersoon vanwege de aard en omvang van die rechtspersoon.

Lees meer over afwijkende bepalingen

Vermelding deelnemingen en zeggenschapsrechten

Een rechtspersoon is verplicht van de volgende deelnemingen gegevens in het jaarverslag te vermelden als:

 • hij ten minste 20% van het geplaatste kapitaal verschaft of doet verschaffen;
 • hij als vennoot tegenover de schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden;
 • een derde aan het hoofd van zijn groep staat;
 • zijn financiële gegevens worden geconsolideerd door een derde in haar jaarrekening. 

Een rechtspersoon is verplicht zeggenschapsrechten van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, in het jaarverslag te vermelden. Daarbij hoort ook een omschrijving van de aard van dat recht.

Ontheffing opmaken jaarrekening en vermelding deelnemingen

Het is mogelijk om bij de minister van Economische Zaken en Klimaat ontheffing aan te vragen voor het opmaken, overleggen en vaststellen van de jaarrekening. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt dit verzoek toegewezen. Ook voor het vermelden van deelnemingen is ontheffing mogelijk.

Lees meer over ontheffingsmogelijkheden en het aanvragen van ontheffing

Bent u tevreden over deze pagina?