Zienswijze openbaar maken fosfaatbeschikkingen

Gepubliceerd op:
23 augustus 2023

Wij hebben een verzoek ontvangen om informatie openbaar te maken over de toekenning van fosfaatrechten aan agrarische bedrijven. Wij zijn van plan om deze gegevens openbaar te maken. Bent u het niet eens met de openbaarmaking? Dan kunt u u hierop reageren met een zienswijze.

Dit verzoek valt onder de Wet open overheid (Woo).

Om welke gegevens gaat het?

De verzoeker vraagt om informatie over de toekenning van fosfaatrechten aan agrarische bedrijven. De beschikkingen zijn vanaf januari 2018 per post naar de bedrijven verstuurd. In de beschikkingen staan onder andere de volgende gegevens:

 • algemene gegevens
 • berekening van fosfaatrechten
 • berekening van fosfaatruimte (geldt niet voor grondgebonden bedrijven)
 • berekening korting (geldt niet voor grondgebonden bedrijven)

In het Overzicht gegevens fosfaatbeschikkingen ziet u welke gegevens precies gevraagd worden.

Deel van gegevens in 2022 openbaar gemaakt

In 2022 hebben wij al een deel van de gegevens over de toegekende fosfaatrechten openbaar gemaakt. Deze staan op de website van de Europese Commissie. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van meer gegevens.

Reageren met een zienswijze

Gaat het om gegevens over u of uw bedrijf en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u uw mening geven door te reageren met een zienswijze. In de Woo staat dat informatie die bij de overheid aanwezig is, meestal openbaar moet worden gemaakt. Alleen als er uitzonderingen zijn, wordt informatie niet openbaar gemaakt. Bij milieu-informatie gelden die uitzonderingen vaak niet. Vooral niet als het gaat emissiegegevens, zoals de uitstoot van stoffen in het milieu of over locaties waar dat gebeurt. Hier is vaste rechtspraak over.

De informatie waar dit verzoek over gaat, is grotendeels milieu-informatie en meer specifiek emissiegegevens. De kans is daarom klein dat uw zienswijze invloed heeft op het besluit. Wilt u toch reageren? Stuur dan een zienswijze in. Geef daarbij aan welke uitzondering(en) volgens u aanwezig is/zijn. Dit kunt u doen vanaf 23 augustus 2023 tot en met 5 september 2023 met een digitaal formulier.

Schriftelijke zienswijze

Wilt u uw zienswijze schriftelijk doorgeven? Zorg er dan voor dat deze gegevens in uw zienswijze staan:

 • uw relatienummer (BRS-nummer);
 • het kenmerk van het verzoek: WOB/2020/227;
 • uw naam of uw bedrijfsnaam;
 • de locatie waar de melding voor is gedaan.

U stuurt uw zienswijze per post naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Vergunningen en Handhaving
Team Woo
Kenmerk: WOB/2020/227
Postbus 1492
8001 BL Zwolle

Na uw zienswijze

Wij beoordelen alle zienswijzen die zijn doorgegeven. Bij de beoordeling houden we rekening met de uitzonderingen die in de Woo staan. Daarna publiceren we het besluit op de website van de Rijksoverheid. We moeten het besluit uiterlijk 20 september 2023 nemen.

Uw beschikking zelf bekijken

Wilt u uw gegevens eerst zelf bekijken? U doet dit op de volgende manier:

 • Klik hieronder op Uw gegevens zelf bekijken.
 • Klik boven in het scherm op Inloggen op mijn.rvo.nl.
 • Log in met eHerkenning of uw DigiD.
 • Nadat u bent ingelogd, klikt u bovenaan op Mijn dossier.
 • Ga naar het kopje ‘Mijn documenten’ en klik op Toon alle.
 • U krijgt dan alle documenten te zien en kunt uw beschikking opzoeken.

Het is niet mogelijk om een kopie van uw fosfaatbeschikking bij ons op te vragen. Ook niet met een zogenaamde pro forma zienswijze. Dit komt door de grote hoeveelheid beschikkingen die onder dit Woo-verzoek vallen.

Veelgestelde vragen

Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over het openbaar maken van de fosfaatbeschikkingen verzameld.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?