Kennisnetwerk NL GUTS

Laatst gecontroleerd op:
19 augustus 2020
Gepubliceerd op:
29 augustus 2013

Het kennisnetwerk NL GUTS, Netherlands Group of Users of Technology for Separation, heeft als doel het uitwisselen en verspreiden van kennis over scheidingsprocessen tussen bedrijven onderling en tussen industrie en kennisinfrastructuur.

Dit doet NL GUTS door interactieve bijeenkomsten te organiseren, netwerkvorming te stimuleren, een kennisdossier op te bouwen en te onderhouden en door gezamenlijke verkennende (onderzoeks-)projecten te initiëren en (laten) uitvoeren.

Activiteiten NL GUTS

 • Organiseren bijeenkomsten
  Ieder jaar worden 5 bijeenkomsten van een dag georganiseerd, met de thema's: destillatie, kristallisatie, membranen, affiniteitscheiding en een vrij thema. Deze bijeenkomsten bestaan uit presentaties van bedrijven, kennisinstellingen en toeleveranciers, discussies en een netwerkgedeelte. Het lid-gastbedrijf verzorgt vaak ook een rondleiding.

 • Gezamenlijk uitvoeren van projecten
  Voorbeelden van gezamenlijke, verkennende (onderzoeks-)projecten zijn nanofiltratie van organische vloeistoffen, versnelde continue kristallisatie, selectieve winning van bio-componenten, membraandestillatie en centrifugeren zonder flocculanten. Kenmerk is het toetsen van een nieuwe scheidingtechnologie aan praktijkstromen en van bestaande scheidingstechnologieën aan nieuwe toepassingen.

 • Contacten onderhouden
  Het Kennisnetwerk NL GUTS onderhoudt contacten met andere Nederlandse en buitenlandse organisaties en netwerken op het gebied van procesindustrie en scheidingtechnologie, zoals VNCI, MVO, Kennisalliantie, NPT, OSPT, NWGD, NMG en NBV.

 • Partner in ISPT
  NL GUTS heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van ISPT. Via haar partnerschap stelt zij mkb-ondernemingen in staat om door Early Adopter Projecten hun technologie bij en met NL GUTS en ISPT-industriepartners te valideren. De voorzitter volgt de daaruit voortvloeiende activiteiten en projecten en vertegenwoordigt NL GUTS en haar leden daarin. Binnen ISPT werkt NL GUTS samen met het procesintensivering kennisnetwerk PIN-NL en het drogennetwerk NWGD.

Leden en lidmaatschap

NL GUTS is een platform van circa 30 bedrijvengroepen in de procesindustrie: olie & gas, chemie, voedingsmiddelen, drank, biotechnologie, bio-based, papier en farmaceutische industrie.

Lidmaatschap staat open voor alle eindgebruikers in de procesindustrie met belangstelling voor toepassing van scheidingstechnologie. Hiertoe behoren nadrukkelijk ook mkb-ondernemingen. Toeleveranciers en kennisinstituten kunnen geen lid worden, maar worden (indien relevant) uitgenodigd voor presentaties en kennisdeling. Leden betalen een bijdrage van € 1310 per bedrijf per jaar, waarmee gezamenlijke verkennende projecten worden ondernomen.

Niet-leden kunnen in beperkte mate kunnen aan bijeenkomsten deelnemen, zodat zij het netwerk leren kennen. Aanmelden gebeurt per e-mail aan de voorzitter Jan Koning, onder vermelding van de naam van het bedrijf, uw naam, uw functie, adres en contactgegevens. Aanmelden kan ook via de website NL GUTS.

Ledenlijst NL GUTS

ADM Cocoa, Akzo Nobel Chemicals, Akzo Nobel Salt, Albemarle Catalysts, Avebe, Bodec Process Technology, Cargill, Corbion-Purac, COSUN, Croda, Darling Ingredients-VION, Emerald Kalama Chemical, KEMIRA (Cytec), Dishman Netherlands BV, DSM Gist Food Specialties, DSM Research, Friesland Campina, Givaudan, Heineken, Hexion, Huntsman Polyurethanes, Indorama, IOI Loders Croklaan Europe, ISPT, Kerry Ingredients & Flavours, Lyondell Basel, Nedalco, Nedmag Industries, Process Design Center PDC, SABIC Europe Petrochemicals, RPC Promens, SABIC Innovative Plastics, Douwe Egberts, Shell GSI, Shell NL Chemie BV, Teijin Aramid, Unilever.

LinkedIn groep

NL GUTS heeft een eigen LinkedIn groep waarin diverse onderwerpen over Scheidingsprocessen in de Procesindustrie aan bod komen en waarin de bijeenkomsten worden gepubliceerd. Voor aanmelden ga naar NL GUTS LinkedIn.

Vragen over NL GUTS?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?