Klimaatactie in ontwikkelingslanden

Gepubliceerd op:
7 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2024

Wereldwijd zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten wij de oorzaken aanpakken, ons aanpassen aan structurele veranderingen en weerbaar worden tegen klimaatverschijnselen. Bedrijven en organisaties kunnen partnerlanden helpen met duurzame en innovatieve oplossingen. Wilt u helpen klimaatverandering in ontwikkelingslanden aan te pakken? Kijk hoe we u daarbij kunnen ondersteunen.

Samen pakken wij klimaatverandering aan

De klimaatcrisis heeft wereldwijde gevolgen, maar de landen met de laagste inkomens worden het hardst geraakt. Nederland zet zich in om ontwikkelingslanden te helpen weerbaarder te worden tegen weersextremen zoals droogte, overstromingen en hitte. Klimaatmitigatie en -adaptatie – ofwel het tegengaan van klimaatverandering en beter aanpassen eraan – zijn even belangrijk in het Nederlandse beleid. 

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is toegang tot duurzame energie heel belangrijk. Samen met partners willen wij ervoor zorgen dat per 2030 100 miljoen mensen toegang hebben tot hernieuwbare energie. Ook wil Nederland eraan bijdragen dat tegen 2030 de ontbossing wereldwijd is gestopt. Nederland doet dit door beïnvloeding van Europees en internationaal beleid, stimulering van duurzame landbouw en handel, en het verstrekken van innovatieve financiering voor duurzame landbouw.

Wat doet RVO?

RVO draagt bij aan klimaatadaptatie, mitigatie, ondersteuning en CO2-reductie via programma's zoals: 

  • Climate and Energy Response Facility (CERF); 
  • Energising Development (EnDev); 
  • Reversing the Flow (RtF); 
  • Dutch Disaster Risk Reduction & Surge Support (DRRS); 
  • SDG 7 Results; 
  • SEE-Clean Cooking; 
  • Partners voor Water (PVW-IVWW); 
  • Water as Leverage;
  • Accelerating Resilient Food Systems in Africa (ARFSA). 

In al onze programma's en projecten houden we rekening met de effecten op het klimaat.

Hoe kunnen we u ondersteunen?

Bent u ondernemer, een ngo of een kennisinstelling? Of werkt u bij een overheids-  of maatschappelijke organisatie, en helpt u mee om klimaatverandering aan te pakken? 

Wilt u met ons samenwerken?

Zie onze Engelstalige programma's en:

Wat hebben onze projecten bereikt?

Hier zijn een paar highlights van wat onze projecten tot en met 2022 hebben bereikt:

Bent u tevreden over deze pagina?