Waterberging onder (on)verhard oppervlak

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Onder wegen en ander verhard oppervlak liggen vaak al allerlei kabels en buizen. Hierbij is het mogelijk om bij aanleg van een nieuwe weg een extra holle constructie aan te leggen, waar water in geborgen kan worden tijdens hevige regenval.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Neerslag
  • Overstromingsveiligheid

Aandachtspunten

Bijvoorbeeld holle constructies onder wegen, waterberging in granulaat. Bestaande bouw: toepassen bij herinrichting / renovaties.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?