Waterberging onder (on)verhard oppervlak

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
8 april 2024

Onder wegen en ander verhard oppervlak liggen vaak al allerlei kabels en buizen. Hierbij is het mogelijk om bij aanleg van een nieuwe weg een extra holle constructie aan te leggen, waar water in geborgen kan worden tijdens hevige regenval.

Indicatieve investeringskosten

€120 /m3

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

-

Aandachtspunten aanleg 

 • Leg wegen zo aan dat water via de fundering weg kan lopen in gesteente of mineralen, vanuit de kolken.   Bij een neerslagsituatie kan het water via zowel de bestrating als via de kolken naar de waterbergende fundering stromen. Als de waterbergende wegfundering volledig gevuld is (in een extreme situatie), zit er nog een noodoverstort gekoppeld aan de drainageleiding. Dit is een goedkoop systeem en eenvoudig te reinigen. Voorbeeld: Wavin Core in Heemskerk. Ook in Almere is gewerkt met kolken met zandvang en een geperforeerde (en dus infiltrerende) leiding tussen kolken in de berging onder de weg.  
 • Let op bij primaire grondstoffen, zoals natuursteen granulaat op de circulariteit en CO2 uitstoot tijdens productie. 
 • Leg Rockflow niet te dicht bij onder andere groen aan. Door capillaire werking wordt het water van groen onttrokken
 • Aanleg waterbergende weg is lastig. Risico is dat bij aanleg gelijk schade optreedt (bijv. aan kolken). Mogelijk keuze om niet in bochten aan te leggen
 • Je kunt kiezen voor een light versie van de waterbergende weg waarbij kleine korrelfractie eruit wordt gelaten en je 20-35% holle ruimte creëert. 
 • Kijk naar grondslag. Doel is om water te bergen en vertraagd af te voeren. 

Aandachtspunten beheer

 • Beheer sluit aan bij regulier onderhoud van kolken en drainageleiding
 • Bijvoorbeeld holle constructies onder wegen, waterberging in granulaat. Bestaande bouw: toepassen bij herinrichting / renovaties.
 • Hou rekening met beheer van kabels en leidingen
 • Op lange termijn slipt waterberging dicht, hou rekening met beheer hiervan.
 • Hou rekening met welke afvalstoffen in het systeem stromen. 

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Neerslag
 • Overstromingsveiligheid

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?