Stimuleren bodemleven

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Een gezonde bodem zit bomvol leven: micro-organismen, wormen, wortels, enzovoorts. Gezonde bodems zijn beter in staat om water te laten infiltreren en vast te houden. Bodemleven kan gestimuleerd worden door organisch materiaal toe te voegen, zoals compost, grasmaaisel, houtsnippers, humusrijke grond en mest.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Hitte
  • Natuurinclusiviteit
  • Neerslag

Aandachtspunten

Gezonde grond met veel bodemleven stimuleert waterdoorlating, plantengroei en CO2-opname.

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?