Stimuleren bodemleven

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Een gezonde bodem zit bomvol leven: micro-organismen, wormen, wortels, enzovoorts. Gezonde bodems zijn beter in staat om water te laten infiltreren en vast te houden. Bodemleven kan gestimuleerd worden door organisch materiaal toe te voegen, zoals compost, grasmaaisel, houtsnippers, humusrijke grond en mest.

Indicatieve investeringskosten

-

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

Geen stijging

Aandachtspunten aanleg 

  • Gezonde grond met veel bodemleven stimuleert waterdoorlating, plantengroei en CO2- en stikstofopname. Slappe, luchtige grond is dus ideaal voor planten/dieren, al is het niet handig voor de aanleg van wegen of gebouwen. 
  • Verhogen bodemleven kan door humus en organische stof toe te voegen, inheemse kruiden in te zetten (paardenbloem, brandnetel, klaver), of door bacteriën en wormen op te brengen. 
  • Bij hondenuitlaatroutes is vaak sprake van een (te) zure bodem. Bodemleven zoals wormen helpt om die verzuring tegen te gaan. 

Aandachtspunten beheer

  • Vooral niet maaien! Vijf jaar niks aan de beplanting doen, zorgt voor diep groeiende wortels en veel meer bodemleven. Het is belangrijk om dit ook te communiceren (aan de omgeving): wat is de achterliggende gedachte van niet maaien.

Klimaatadaptieve maatregel

  • Droogte
  • Hitte
  • Natuurinclusiviteit
  • Neerslag

Bronnen

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?