India: wat kunnen wij voor u doen?

Gepubliceerd op:
11 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2021

De Nederlandse posten in India zijn de spil in het Nederlandse zakennetwerk in India. We hebben een groot lokaal netwerk en specialistische kennis over de Indiase markt. Heeft u plannen om te ondernemen in India? We helpen u graag op weg met advies en contacten.

Gespecialiseerd in economie

De ambassade in New Delhi, de consulaten-generaal in Bangalore en Mumbai en de NBSO's (Netherlands Business Support Offices) in Hyderabad en Ahmedebad coördineren samen het Nederlands economisch netwerk in India. Iedere post heeft medewerkers die gespecialiseerd zijn in één of meer economische thema's.

Wat doen we voor u?

De deur van de ambassade in New Delhi staat altijd open voor Nederlandse ondernemers. U kunt bij ons terecht voor:

  • informatie op maat over marktkansen en actuele ontwikkelingen in verschillende (top)sectoren;
  • advies en ondersteuning voor Nederlandse bedrijven op vele terreinen, waaronder het in kaart brengen van mogelijke zakenpartners en matchmakinghulp;
  • voorbereiding en organisatie van zakenreizen naar India;
  • organisatie van handelsactiviteiten zoals seminars, (virtuele) handelsmissies en netwerkbijeenkomsten;
  • 'NL branding' bij belangrijke economische activiteiten.

Onze inzet

Als Nederlands postennetwerk in India hebben we verschillende taken. Ten eerste bieden wij consulaire hulp aan Nederlandse burgers. Daarnaast onderhouden we vanuit onze ambassade en consulaten de contacten met de Indiase overheid. Ook bevorderen we duurzame handel tussen beide landen. Daarnaast zetten we ons in voor mensenrechten in en met India.

We houden ons ook bezig met het promoten van Nederlandse expertise en technologie in onze topsectoren, bijvoorbeeld in landbouw, watermanagement en duurzaamheid.

Hiermee proberen we Nederland, haar burgers en Nederlandse bedrijven zichtbaarder te maken in India.

Onze doelen

Het Nederlands economisch netwerk in India behartigt de belangen van Nederland in India. Onze 3 hoofddoelen zijn:

  • de Nederlandse export naar India stimuleren;
  • effectieve en winstgevende activiteiten ondersteunen van de Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstituten in India;
  • de dialoog intensiveren met Nederlandse topsectoren, bedrijven, kennisinstituten en overheidsinstanties om zo de kansen voor Nederland in India beter in beeld te krijgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw kansen in India? Neem gerust contact met ons op.
E: nde-ea@minbuza.nl

Hulp nodig bij uw zaken in India?

De economische experts ter plaatse helpen u graag verder!

E: nde-ea@minbuza.nl
T: +91 112 419 76 00

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?