Marktrapport Polen: kansen in de watermanagementsector

Gepubliceerd op:
20 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 april 2023

Hoe ziet de watermanagementmarkt in Polen eruit en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Water Management Market Research Report'. Vraag het rapport aan via de button.

Dit rapport bevat een uitgebreide marktanalyse en sluit af met praktische aanbevelingen voor Nederlandse bedrijven. U leest over de problemen waarvoor Polen oplossingen zoekt, met welke spelers u contact kunt opnemen en wat u kunt verwachten op het gebied van Poolse financiering.

Poolse doelen

Sinds 2018 valt het waterbeheer in Polen onder de State Water Holding Polish Waters. Dit staat onder toezicht van het Poolse ministerie van Infrastructuur en richt zich op de volgende doelen:

 • voldoen aan de waterbehoeften van de bevolking en industrie;
 • beschermen tegen vervuiling;
 • verbeteren van de overstromingsveiligheid;
 • de gevolgen van droogte en watertekort beperken.

Belangrijkste problemen

De waterbeheersector in Polen loopt tegen een aantal problemen aan, waarvoor oplossingen nodig zijn. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers. Denk aan oplossingen op het gebied van:

 • drinkwatertekort;
 • onvoldoende retentieniveau;
 • agrarische, hydrologische en hydrogeologische droogte;
 • watervervuiling;
 • overstromingen.

Financiering uit Poolse programma's

Tussen 2021 en 2027 voert Polen nationale en regionale programma's uit. Deze hebben ook betrekking op de circulaire economie, betere vervoersinfrastructuur en klimaatverandering. Het klimaat is een belangrijke factor die in veel planningsdocumenten is opgenomen. Daardoor is het makkelijker om financiering aan te vragen voor activiteiten op dit gebied. De komende tijd worden subsidies verstrekt voor de periode 2021 - 2027. Gedetailleerde informatie over de toewijzing van EU-financiering in afzonderlijke gebieden is nog niet beschikbaar.

Waardevolle contacten

De marktanalyse richt zich ook op belanghebbenden en spelers op de waterbeheermarkt in Polen. De belangrijkste mogelijke klanten en aannemers zijn op een rij gezet. Het gaat om spelers in de volgende categorieën:

 • ontwikkeling van strategische documenten;
 • hydrotechnische projecten;
 • waterkwaliteit;
 • hernieuwbare energiebronnen;
 • rioleringssystemen;
 • watervoorziening;
 • oppervlaktewater;
 • klimaatverandering.

Deze lijst is waardevol voor buitenlandse bedrijven die een zakelijk partnerschap aan willen gaan. De procedure voor de aanbesteding wordt namelijk in het Pools gevoerd. Ook de offerte en alle begeleidende documenten worden in het Pools opgesteld en ingediend. Daarom raden we u aan om samen te werken met een Poolse partner.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de behoeftes in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?