Marktrapport Polen: kansen in de watermanagementsector

Laatst gecontroleerd op:
12 juni 2024
Gepubliceerd op:
20 juli 2021

Hoe ziet de watermanagementmarkt in Polen eruit en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het 'Water Management Market Research Report'. U kunt het volledige rapport aanvragen via onderstaand formulier. 

Dit rapport bevat een uitgebreide marktanalyse en sluit af met praktische aanbevelingen voor Nederlandse bedrijven. U leest over de problemen waarvoor Polen oplossingen zoekt, met welke spelers u contact kunt opnemen en wat u kunt verwachten op het gebied van Poolse financiering.

Poolse doelen

Sinds 2018 valt het waterbeheer in Polen onder de State Water Holding Polish Waters. Dit staat onder toezicht van het Poolse ministerie van Infrastructuur en richt zich op de volgende doelen:

 • voldoen aan de waterbehoeften van de bevolking en industrie;
 • beschermen tegen vervuiling;
 • verbeteren van de overstromingsveiligheid;
 • de gevolgen van droogte en watertekort beperken.

Belangrijkste problemen

De waterbeheersector in Polen loopt tegen een aantal problemen aan, waarvoor oplossingen nodig zijn. Dit biedt kansen aan Nederlandse ondernemers. Denk aan oplossingen op het gebied van:

 • drinkwatertekort;
 • onvoldoende retentieniveau;
 • agrarische, hydrologische en hydrogeologische droogte;
 • watervervuiling;
 • overstromingen.

Financiering uit Poolse programma's

Tussen 2021 en 2027 voert Polen nationale en regionale programma's uit. Deze hebben ook betrekking op de circulaire economie, betere vervoersinfrastructuur en klimaatverandering. Het klimaat is een belangrijke factor die in veel planningsdocumenten is opgenomen. Daardoor is het makkelijker om financiering aan te vragen voor activiteiten op dit gebied.

Waardevolle contacten

De marktanalyse richt zich ook op belanghebbenden en spelers op de waterbeheermarkt in Polen. De belangrijkste mogelijke klanten en aannemers zijn op een rij gezet. Het gaat om spelers in de volgende categorieën:

 • ontwikkeling van strategische documenten;
 • hydrotechnische projecten;
 • waterkwaliteit;
 • hernieuwbare energiebronnen;
 • rioleringssystemen;
 • watervoorziening;
 • oppervlaktewater;
 • klimaatverandering.

Deze lijst is waardevol voor buitenlandse bedrijven die een zakelijk partnerschap aan willen gaan. De procedure voor de aanbesteding wordt namelijk in het Pools gevoerd. Ook de offerte en alle begeleidende documenten worden in het Pools opgesteld en ingediend. Daarom raden we u aan om samen te werken met een Poolse partner.

Ontvang direct het gratis rapport

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen. Vul onderstaand formulier in en ontvang het rapport direct in uw mailbox. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?