Rijksbreed loket kennisveiligheid

Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022
Gepubliceerd op:
16 november 2021

Is uw organisatie een kennisinstelling? En heeft u vragen over internationale samenwerking? Neem dan contact op met het Rijksbreed loket kennisveiligheid. Het loket kennisveiligheid biedt hulp aan iedereen die verbonden is aan een kennisinstelling met vragen over kansen, risico's en praktische zaken van internationale samenwerking.

Waarom het loket kennisveiligheid?

Wetenschappelijke samenwerking met andere landen kan veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld:

  • Kan een internationaal samenwerkingsverband leiden tot ongewenste overdracht van kennis?
  • Is er sprake van verborgen beïnvloeding?
  • Kleven er ethische kwesties aan de samenwerking? Bijvoorbeeld doordat de onderzoeksresultaten in het land van de partner misbruikt kunnen worden.

Worstelt uw kennisinstelling met dit soort vragen? Dan biedt het Rijksbreed loket kennisveiligheid u de mogelijkheid om vragen te stellen en u te helpen met expertise en advies om goed overwogen beslissingen te kunnen nemen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het 1e aanspreekpunt binnen dit loket. Als nodig wordt uw vraag afgestemd met betrokken ministerie(s).

Sancties Rusland en Belarus

Sinds de ingestelde sancties tegen Rusland en Belarus kan uw kennisinstelling ook contact opnemen met het loket als u vragen heeft over de sancties, samenwerking met partijen uit deze landen en eventuele gevolgen voor uw organisatie.

Voor wie?

U kunt vragen stellen aan het loket als u voor een kennisinstelling werkt, in uw werk te maken heeft met internationale samenwerking, en in deze samenwerking kansen en (veiligheids)risico's tegen elkaar moet afwegen.

Wat is kennisveiligheid?

Met kennisveiligheid bedoelen wij: het voorkomen van ongewenste overdracht van kennis en technologie die negatieve gevolgen hebben voor onze nationale veiligheid en de Nederlandse innovatiekracht.

Ook gaat het om verborgen beïnvloedings- en inmengingsactiviteiten van de lokale overheden ("foreign interference") in het hoger onderwijs en de wetenschap. Zulke beïnvloeding kan leiden tot vormen van (zelf)censuur met als resultaat een aantasting van de academische vrijheid.

Daarnaast draait kennisveiligheid om ethische kwesties die te maken hebben met de samenwerking met personen en instellingen uit landen waar grondrechten niet worden gerespecteerd. Onderzoekers van uw instelling lopen dan het risico betrokken te raken bij de ontwikkeling van technologie die in deze landen wordt ingezet voor de onderdrukking van eigen burgers.

Landneutraal

Het loket is niet land-gebonden. U kunt dus vragen stellen over internationale samenwerking met alle landen.

Stel uw vraag

U kunt uw vragen stellen aan het loket via het contactformulier van de website van het Rijksbreed loket kennisveiligheid.

Op website van het Rijksbreed loket kennisveiligheid vindt u meer achtergrondinformatie over kennisveiligheid en antwoorden op veelgestelde vragen. Onder de kop 'Samenwerkingen met Rusland en Belarus' vindt u ook een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Antwoord op uw vraag

Wij behandelen de vragen op volgorde van binnenkomst. Wij streven ernaar u binnen 3 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven.

Het kan gebeuren dat wij uw vraag moeten afstemmen met betrokken ministerie(s). In dat geval kan het langer duren voordat wij uw vraag inhoudelijk kunnen beantwoorden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Vragen over Rijksbreed loket kennisveiligheid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?