Marktinformatie granen

Laatst gecontroleerd op:
17 juni 2024
Gepubliceerd op:
11 juli 2014

Het Comité Granen bespreekt de actuele stand van zaken van de communautaire en de internationale graanmarkt. Het comité komt minimaal eenmaal per maand in Brussel bijeen. Wij zijn bij deze vergaderingen vertegenwoordigd.

EU-graanoogstprognose

De Europese Commissie ontvangt van haar lidstaten informatie over de arealen graan. Op basis van deze areaalgegevens en van de gemiddelde opbrengst per hectare van de voorgaande 5 jaar, stelt de Commissie een oogstprognose vast.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt ook een graanoogstprognose vast voor Nederland. In de bijlagen vindt u aanvullende informatie over, en prognoses van de productie en consumptie van granen van 2015, 2016 en 2017. Wilt u informatie en/of prognoses van eerdere jaren ontvangen, neem dan contact met ons op.

Weekberichten

In de bijlagen vindt u de afgelopen 6 weekberichten. In de weekberichten vindt u informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt afkomstig van de Europese Commissie.

Wilt u ook de voorgaande weekberichten ontvangen, neem dan contact met ons op.

Statistieken

Op Statistieken marktinformatie vindt u statistische informatie over de in- en uitvoer van graan.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?