Oogstprognose oliehoudende gewassen

Gepubliceerd op:
19 november 2015
Laatst gecontroleerd op:
31 juli 2023

De Europese Commissie ontvangt van haar lidstaten informatie over de arealen oliehoudende gewassen. Op basis van deze areaalgegevens en van de gemiddelde opbrengst per hectare van de voorgaande 5 jaar, stelt de Commissie een oogstprognose vast.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?