PO, BO, UPO: samenwerken in de landbouwsector

Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2024
Gepubliceerd op:
28 juli 2015

Ondernemers in de landbouwsector kunnen met elkaar samenwerken en subsidie aanvragen. Dit kan in samenwerkingsverbanden zoals producentenorganisaties (PO’s), Unies van Producentenorganisaties (UPO’s) en brancheorganisaties (BO’s). Deze organisaties kunnen een erkenning aanvragen en voorwaarden verbindend laten verklaren.

Basisregeling voor PO, UPO, BO en AVV

Er is een basisregeling voor PO’s, UPO’s en BO’s. Hierin staan de voorwaarden voor het oprichten en erkennen van samenwerkingsverbanden in de landbouw. Zijn deze organisaties erkend? Dan kunnen zij een Verbindend Verklaring aanvragen. Door dit Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) van voorschriften gelden bepaalde voorschriften ook voor niet-leden van de erkende PO, UPO of BO in de sector.

In de Leidraad samenwerking landbouwers staan de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden. In de Basisregeling PO, BO en AVV hieronder leest u meer over het AVV.

Uitzondering groenten en fruit

De basisregeling voor PO’s geldt niet voor de sector groenten en fruit. Hier gelden strengere voorwaarden voor erkenning, omdat PO’s Europese subsidies kunnen aanvragen.

Erkenning en AVV aanvragen

Organisaties kunnen een erkenning aanvragen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beslist of een organisatie erkend wordt. Krijgt uw organisatie erkenning? Dan is deze voor onbepaalde tijd. U hoeft deze erkenning dus niet meer te verlengen.

Als erkende organisatie kunt u een aanvraag doen om voorschriften verbindend te verklaren. De minister van LNV zorgt voor het Algemeen Verbindend Verklaren van voorschriften. Het gaat vaak om onderzoeksprogramma’s en financiële regelingen die daarbij horen. Deze AVV is geldig voor een bepaalde tijd. Bij een AVV moeten ook niet-leden van de organisatie zich houden aan een beslissing. Deze niet-leden werken ook in deze sector.

Hoe aanvragen

Wilt u een aanvraag doen voor een erkenning of AVV? Stuur dan eerst een e-mail naar erkenningensr@rvo.nl. Wij sturen u dan een aanvraagformulier.

Zet in uw e-mail of u een aanvraag wilt doen voor een brancheorganisatie of een producentenorganisatie. En of u erkenning of een AVV aanvraagt.

Overzicht erkende samenwerkingsverbanden

Hieronder ziet u de erkende organisaties in de landbouwsector. Deze organisaties hebben een eigen onderzoeksprogramma, financiële programma’s of activiteiten.

Wetten en regels

De regels en voorwaarden voor samenwerkingsverbanden staan in de Verordening EU Nr. 1308 2013 en de ministeriële regeling nr. WJZ/14152482.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?