PO, BO, UPO en VV: samenwerken in de landbouwsector

Gepubliceerd op:
28 juli 2015
Laatst gecontroleerd op:
28 april 2022

Samenwerkingsverbanden, producentenorganisaties (PO’s), Unies van Producentenorganisaties (UPO’s) en brancheorganisaties (BO’s) zijn er in alle landbouwsectoren. Zo treden ondernemers samen op of vragen ze subsidie aan.

Voor PO's in de sector groenten en fruit zijn er andere regels. Er gelden zwaardere erkenningeisen omdat zij Europese subsidies aan kunnen vragen.

Basisregeling voor PO, BO en VV

De basisregeling voor Producentenorganisaties (PO’s), Unie van Producentenorganisaties (UPO), Brancheorganisaties (BO’s) en Verbindend Verklaren van voorschriften (VV) beschrijft de voorschriften voor oprichting en erkenning van samenwerkingsverbanden in de landbouwsector. De basisregeling PO’s, BO’s en VV geldt niet voor de sector groenten en fruit.

Het ministerie  van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beslist of een organisatie erkend wordt. Het Verbindend Verklaren van voorschriften gebeurt voor bepaalde duur door de minister.

Erkenning en verbindend verklaring (VV) aanvragen

Organisaties kunnen erkenning aanvragen. Als erkende organisatie kunt u een aanvraag doen om voorschriften verbindend te verklaren. Bij verbindende voorschriften moeten ook niet-leden van de organisatie zich houden aan dit voorschrift.

Wilt u een aanvraag doen voor erkenning of verbindend verklaring? Stuur dan eerst een e-mail naar erkenningensr@rvo.nl. Wij sturen u dan een aanvraagformulier.

Zet in uw e-mail of u een aanvraag wilt doen voor:

  • een brancheorganisatie of producentenorganisatie;
  • erkenning of een verbindend verklaring.

Brancheorganisatie (BO) in de Akkerbouw

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de akkerbouwsector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers wil de brancheorganisatie Akkerbouw onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2030. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisatie tot en met 2030 uitgevoerd om het Programma Onderzoek en Innovatie 2021-2030 van BO Akkerbouw (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in het besluit AVV onderzoeks- en innovatieagenda BO Akkerbouw 20 april 2021 in de Staatscourant.

Brancheorganisatie (BO) in de pluimveesector

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de pluimveesector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers wil de brancheorganisatie AVINED onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2027. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisatie tot en met 2027 uitgevoerd om het Programma Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in het besluit AVV onderzoeks- en innovatieagenda AVINED van 25 maart 2021 in de Staatscourant.

Brancheorganisatie (BO) in de kalversector

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de kalversector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers wil de brancheorganisatie SBK onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2027. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisatie tot en met 2027 uitgevoerd om het Programma Onderzoek en Innovatie in de kalversector (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in het besluit AVV SBK van 6 september 2021 in de Staatscourant.

Brancheorganisatie (BO) in de bloembollensector

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de bloembollensector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers wil de brancheorganisatie Sierteeltproducten onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2027. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisatie tot en met 2027 uitgevoerd om het Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in het besluit AVV onderzoek brancheorganisatie Sierteeltproducten van 23 maart 2022 in de Staatscourant.

Brancheorganisatie (BO) in de glastuinbouwsector

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de glastuinbouwsector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers willen de brancheorganisaties BO G&F en BO Sierteeltproducten onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2022. De onderzoeken worden in opdracht van de brancheorganisaties tot en met 2022 uitgevoerd om het Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in de besluiten AVV Glastuinbouwsector (groenten en fruit onder glas) van 14 december 2020 en AVV Glastuinbouwsector (Sierteeltproducten) van 14 december 2020 in de Staatscourant.

POV en VV in de varkenshouderijsector

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzoeken van de varkenssector goedgekeurd om onderzoeksprogramma’s en de regelingen die daarbij horen algemeen verbindend te verklaren. Met de verwachte financiële bijdragen van alle ondernemers wil de producentenorganisatie POV onderzoeken financieren. Elke ondernemer draagt deze financiële bijdragen jaarlijks af tot en met 2027. De onderzoeken worden in opdracht van de producentenorganisatie tot en met 2027 uitgevoerd om het Programma Onderzoeks- en innovatieagenda varkenssector (pdf) te realiseren. Meer informatie leest u in het besluit AVV POV Nederlandse varkenssector van 31 december 2021 in de Staatscourant.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de verlenging van uw erkenning? U leest hier meer over in de publicatie in de Staatscourant van 28 april 2020.

Vragen over samenwerken in de land- en tuinbouwsector?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?