Teruggaveregeling energiebelasting

Gepubliceerd op:
8 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2020

Sinds 1 januari 2013 geldt een nieuwe teruggaveregeling van energiebelasting voor bedrijven. Bedrijven met een zakelijk elektriciteitsverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar komen hiervoor in aanmerking. Voorheen was dit een vrijstellingsregeling.

Via de teruggaveregeling kunnen MJA3- en MEE-deelnemers geld terugkrijgen van de Belastingdienst.

In aanmerking komen voor teruggave

Om voor de teruggave in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van zakelijk verbruik van elektriciteit op één aansluiting. Dit verbruik moet hoger zijn dan 10 miljoen kWh per jaar. De elektriciteit die bedrijven gebruiken voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés tellen niet mee. Voor deze vormen van verbruik geldt namelijk een aparte wettelijke vrijstelling.

Verder moet u verklaren dat:

  • uw bedrijf deelneemt aan één van beide energieconvenanten (MJA3 of MEE);
  • uw bedrijf de afspraken nakomt die in de energieconvenanten zijn opgenomen. Het gaat daarbij om de verplichtingen die het bedrijf op zich heeft genomen om de energie-efficiëntie te verbeteren (zie de alinea ‘Voortgangsverklaring’);
  • het gaat om zakelijk verbruik;
  • het gaat om een energie-intensief bedrijf (zie de alinea ‘Definities en verklaring van termen’);
  • uw bedrijf niet in moeilijkheden verkeert.

Indientermijn teruggaveverzoek

U moet het verzoek tot teruggave indienen bij de Belastingdienst binnen dertien weken na afloop van het kalenderjaar waarover u de teruggave verzoekt.

Voortgangsverklaring

Binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moet uw bedrijf een voortgangsverklaring indienen bij het Energieteam van de Belastingdienst. Uit die verklaring moet blijken dat de verbruiker in het voorafgaande kalenderjaar de convenants verplichtingen is nagekomen. RVO stuurt de voortgangsverklaring ieder jaar in juni naar de deelnemende MJA3- en MEE-bedrijven. Indien u in de tweede helft van juni nog geen voortgangsverklaring heeft ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier onder vermelding van ‘Voortgangsverklaring MJA3/MEE’ of bel met 088 042 42 42.

Definities en verklaring van termen

  • Een energie-intensief bedrijf is een bedrijf waar de aankoop van energieproducten en elektriciteit ten minste 3% van de productiewaarde uitmaakt of de verschuldigde energiebelasting ten minste 0,5% van de toegevoegde waarde heeft.
  • Aankoop van energieproducten wil zeggen: feitelijke kosten van energie die het bedrijf heeft aangekocht of gegenereerd.
  • Productiewaarde houdt in: omzet inclusief subsidies die rechtstreeks aan de prijs van het product zijn gekoppeld, gecorrigeerd voor de voorraadvorming (CBS-definitie van bruto productiewaarde).
  • Toegevoegde waarde betekent: de totale omzet die aan btw is onderworpen, inclusief uitvoer, verminderd met de totale inkoop die aan btw is onderworpen, inclusief invoer (CBS-definitie van bruto toegevoegde waarde).

Meer weten?

Artikel 66 Wet belastingen op milieugrondslag

Vragen over MJA3/MEE?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?