Addendum MEE

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023
Gepubliceerd op:
8 september 2017

Met het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) gingen bedrijven een aanvullende individuele verplichting om gezamenlijk 9 PJ extra energiebesparing aan. Dit gebeurde in het kader van de afspraken uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei van 6 september 2013. Het Addendum MEE startte op 20 april 2017 tot en liep tot 31 december 2021.

Resultaten

De MEE-bedrijven realiseerde samen 8,021 PJ aan energiebesparing. De gezamenlijke opgave van 9 PJ is daarmee niet gehaald. De meerderheid van de bedrijven haalde hun individuele besparingsopgave wel. Een deel van de bedrijven, die hun besparingsopgave niet haalden, moeten compensatie betalen. Meer informatie over het behaalde resultaat en de compensatie vindt u in de kamerbrief over de definitieve resultaten Addendum MEE energiebesparing.

Proces

De MEE-bedrijven ontvingen medio mei 2017 namens de Commissie MEE een brief van ons. Hierin stond de individuele besparingsopgave in voor de betreffende inrichting. De MEE-bedrijven gaven eind juni 2017 hun akkoord op hun individuele besparingsopgaven. Uiterlijk 1 november 2017 dienden de MEE-bedrijven de aanvulling op het Energie-Efficiëntie Plan in. Wij rapporteerden uiterlijk op 1 februari 2018 terug dat de aanvullende energiebesparing akkoord is bevonden en is toegewezen.

Bedrijven die het niet eens waren met de rapportage konden een zienswijze Aanvulling op het EEP indienen. De indieningstermijn van deze zienswijze was tot uiterlijk 28 februari 2018. Bedrijven die een zienswijze indienden, ontvingen voor 1 april 2018 bericht over hun bijdrage aan de besparingsopgave op basis van de aanvulling op het EEP.

Verlenging Addendum MEE

Uit periodieke monitoring van de MEE bleek, dat door COVID-19, de gezamenlijke doelstelling van de ETS-ondernemingen (9 PJ energiebesparing voor de hele branche) waarschijnlijk niet gerealiseerd zou worden binnen de oorspronkelijke looptijd van het Addendum MEE. Daarom werd op 1 december 2020 de looptijd van het Addendum MEE met een jaar verlengd tot 31 december 2021. De tekst van deze wijzigingsovereenkomst staat in het document Wijzigingsovereenkomst bij Addendum MEE. Deze vindt u onder het kopje ‘Downloads'.

Verplichtingen MEE-bedrijven

  • Elk MEE-bedrijf accepteerde individuele besparingsopgave voor haar inrichting(en). Deze individuele besparingsopgave moet uiterlijk in 2021 gerealiseerd zijn.
  • Uiterlijk 1 november 2017 moesten de MEE-bedrijven hun aanvulling op het EEP bij RVO indienen. In deze aanvulling op het EEP zijn additionele energiebesparingsmaatregelen opgenomen die invulling geven aan de individuele besparingsopgave.
  • Elk MEE-bedrijf rapporteerde jaarlijks apart in het e-MJV over de voortgang van de aanvulling op het EEP, gelijktijdig met de reguliere monitoringsrondes van de MEE.

'Claim niet-verwijtbaarheid'

Bedrijven konden 'niet-verwijtbaarheid' claimen bij het realiseren van hun besparingsopgave. In het kader van het Addendum MEE werd bij een beroep op niet-verwijtbaarheid gebruik gemaakt van Artikel 3.1, lid 4 (niet-verwijtbaarheid) van het Addendum MEE.

Dit artikel benoemt dat het niet realiseren van de besparingsopgave niet verwijtbaar is in het geval:
a. Van overmacht.
b. Eén of meer inrichting(en) van de ETS-onderneming per 2021 niet langer actief is/zijn.
c. Van ten minste 10 procent vermindering in productie of productiecapaciteit binnen één of meer inrichting(en) van de ETS-onderneming, die uitvoering van een in de 'Aanvulling op het EEP' opgenomen maatregel verhindert of beperkt.

De uiterste inzenddatum voor claims op niet verwijtbaarheid was 1 oktober 2022. Claims die na deze datum binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?