MJA3 / MEE Jaarkalender

Gepubliceerd op:
24 maart 2016
Laatst gecontroleerd op:
21 januari 2021

Wat doet u en wat doet RVO? Volg het in onderstaande tabel rondom de monitoring – en voortgangsverklaring activiteiten voor MJA3 en MEE.

Actie

Wie

Deadline

Monitoring

   
Monitoringsgegevens over 2020 indienen via e-MJV Bedrijf 1 april 2021
Wanneer u gegevens niet heeft ingediend:- in gebreke brief- laatste kans om gegevens in te dienen  RVO
Bedrijf
 2 april 202115 april 2021
Verificatie monitoringdata RVO mei 2021
Aggregatie monitoringdata naar sectorniveau ten behoeve van de sectorrapportage RVO juni 2021
Concept sectorrapportage wordt besproken met de Overleggroep Energie (OGE) van de desbetreffende sector Brancheorganisatie, EZK/I&W/BZK, bevoegd gezag, RVO juni 2021
Sectorrapportages worden geaggregeerd tot resultaat op MJA3/MEE-niveau.
Sectorrapportages worden niet gepubliceerd op de website van RVO
RVO juni 2021
Convenantsresultaat en bedrijven die de bedrijfsgegevens niet of te laat hebben ingediend, worden besproken in het platform MJA3 en de Commissie MEE Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO juli 2021
Bedrijfsrapportages kunnen worden gedownload via het e-MJV Bedrijf september 2021

Voortgangsverklaring

   
Aan de hand van de bedrijfsgegevens wordt gecontroleerd of aan de convenants verplichtingen voor 2020 is voldaan RVO mei - juni 2021
Besluit of aan de verplichtingen is voldaan en de voortgangsverklaring wordt afgegeven RVO 15 juni 2021
Bedrijf wordt in kennis gesteld over het wel of niet verkrijgen van een voortgangsverklaring RVO 15 juni 2021
Brancheorganisatie wordt geïnformeerd over bedrijven binnen haar branche die geen voortgangsverklaring krijgen RVO 16 juni 2021
In Platform MJA3 en Commissie MEE wordt besproken hoeveel bedrijven (anoniem) geen voortgangsverklaring hebben gekregen Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO juli 2021
Bezwaar indienen tegen niet verkrijgen van voortgangsverklaring bijRVO Bedrijf 1 augustus 2021 (6 weken na besluit)
Behandeling bezwaarprocedure RVO augustus-september-oktober 2021

Vragen over MJA3/MEE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?