MJA3 / MEE Jaarkalender

Laatst gecontroleerd op:
21 januari 2021
Gepubliceerd op:
24 maart 2016

Wat doet u en wat doet RVO? Volg het in onderstaande tabel rondom de monitoring – en voortgangsverklaring activiteiten voor MJA3 en MEE.

Actie

Wie

Deadline

Monitoring

   
Monitoringsgegevens over 2020 indienen via e-MJV
Bedrijf
1 april 2021
Wanneer u gegevens niet heeft ingediend:
- in gebreke brief
- laatste kans om gegevens in te dienen
 
RVO
Bedrijf
 
2 april 2021
15 april 2021
Verificatie monitoringdata
RVO
mei 2021
Aggregatie monitoringdata naar sectorniveau ten behoeve van de sectorrapportage
RVO
juni 2021
Concept sectorrapportage wordt besproken met de Overleggroep Energie (OGE) van de desbetreffende sector
Brancheorganisatie, EZK/I&W/BZK, bevoegd gezag, RVO
juni 2021
Sectorrapportages worden geaggregeerd tot resultaat op MJA3/MEE-niveau.
Sectorrapportages worden niet gepubliceerd op de website van RVO
RVO
juni 2021
Convenantsresultaat en bedrijven die de bedrijfsgegevens niet of te laat hebben ingediend, worden besproken in het platform MJA3 en de Commissie MEE
Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO
juli 2021
Bedrijfsrapportages kunnen worden gedownload via het e-MJV
Bedrijf
september 2021

Voortgangsverklaring

 
 
Aan de hand van de bedrijfsgegevens wordt gecontroleerd of aan de convenants verplichtingen voor 2020 is voldaan
RVO
mei - juni 2021
Besluit of aan de verplichtingen is voldaan en de voortgangsverklaring wordt afgegeven
RVO
15 juni 2021
Bedrijf wordt in kennis gesteld over het wel of niet verkrijgen van een voortgangsverklaring
RVO
15 juni 2021
Brancheorganisatie wordt geïnformeerd over bedrijven binnen haar branche die geen voortgangsverklaring krijgen
RVO
16 juni 2021
In Platform MJA3 en Commissie MEE wordt besproken hoeveel bedrijven (anoniem) geen voortgangsverklaring hebben gekregen
Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO
juli 2021
Bezwaar indienen tegen niet verkrijgen van voortgangsverklaring bij
RVO
Bedrijf
1 augustus 2021 (6 weken na besluit)
Behandeling bezwaarprocedure
RVO
augustus-september-oktober 2021

Vragen over MJA3/MEE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?