Teruggaveregeling energiebelasting

Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023
Gepubliceerd op:
8 april 2015

Tot en met 2020 kon u een beroep doen op de teruggaveregeling energiebelasting. U kon de energiebelasting teruggave aanvragen als u meer dan 10 miljoen kWh verbruikte en een meerjarenafspraak (MJA) met de overheid had afgesloten ter verbetering van de energie-efficiëntie.

Verzoek om teruggave indienen

U kunt één keer per jaar een verzoek indienen om de energiebelasting terug te vragen. Dit doet u binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening (jaarafrekening) betrekking heeft. Uw energieleverancier is verplicht deze aan u te verstrekken. U vraagt teruggave aan via de website van de belastingdienst.

Let op: de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) zijn op 31 december 2020 afgelopen. U kunt vanaf deze datum geen beroep meer doen op de teruggaveregeling.U kunt eventueel wel een verzoek over voorgaande jaren indienen. Meer informatie hierover vindt u via bovenstaande blauwe knop energiebelasting terugvragen.

Bent u tevreden over deze pagina?