Gendergelijkheid bij uw internationale project

Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024
Gepubliceerd op:
17 juli 2018

Wilt u als organisatie of bedrijf (financiële) ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor uw internationale project? Zorg er dan voor dat uw project ook voldoet aan de doelstellingen voor gendergelijkheid. Op deze pagina leest u wat dit voor uw project betekent. En hoe wij u daarbij kunnen adviseren en ondersteunen.

Gendergelijkheid is wereldwijd een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is. Gendergelijkheid betekent dat er niet wordt gediscrimineerd op basis van geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie of seksuele geaardheid. Alle mensen hebben dan gelijke toegang tot kansen, middelen en diensten.

Waarom gendergelijkheid?

Gendergelijkheid is niet alleen een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, het is ook een mensenrecht. Nog steeds heeft niet iedereen in de wereld een gelijkwaardige plek in de samenleving. Door een inclusievere projectopzet en uitvoering, is de lokale impact van die projecten groter. Om de SDG's te behalen, is het essentieel dat iedereen gelijke kansen en rechten heeft. Dit staat ook centraal in het Nederlandse buitenlandbeleid van de overheid. Daarom moet elk door RVO ondersteund internationaal project voldoen aan genderdoelstellingen.

Welke rol speelt gendergelijkheid in RVO-projecten?

Gendergelijkheid is geen doel op zich bij door RVO ondersteunde projecten. Wel verwachten we dat gendergelijkheid aandacht krijgt in alle fasen van een project. Dat noemen we 'gender mainstreaming'. Dit houdt in dat de behoeften en ervaringen van zowel vrouwen als mannen worden opgenomen in het ontwerp, de uitvoering, en de controle & evaluatie van projecten en programma's. Bovendien is het doel van gendergelijkheid om de uiteindelijke impact van het project te vergroten.

Een project kan op 3 verschillende manieren omgaan met gender. Lees in de onderstaande afbeelding meer over deze manieren. U ziet ook meteen welke manier een voorwaarde is bij RVO-projecten.

Voorbeelden van gender in internationale RVO-projecten

Zadenproject zorgt voor gelijkwaardige positie boerinnen.  "Mijn kind kan nu naar de middelbare school"

Bekijk de film op YouTube

Mary Jerome Mmasi
Agrariër in Tanzania

Hoe kan RVO u ondersteunen?

Onze adviseurs bespreken samen met u uw genderaanpak bij een door ons ondersteund project. Dat doen ze vooraf, tijdens, en na afloop van uw project. Wilt u advies van onze adviseurs?

Meer weten over gendergelijkheid?

Gebruik de volgende bronnen over gendergelijkheid wereldwijd en in de EU:

Bekijk ook de volgende factsheets, brochures, rapport en film over het stimuleren van gendergelijkheid:

Publicaties

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?