Gendergelijkheid bij uw internationale project

Gepubliceerd op:
17 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2023

In veel projecten blijft de rol van vrouwen ondervertegenwoordigd en krijgen zij minder kansen om hun volledige potentieel te benutten. Als uw organisatie of bedrijf (financiële) ondersteuning van RVO wil voor een internationaal project, dan moet dat project ook voldoen aan doelstellingen voor gendergelijkheid. Op deze pagina leest u wat dit voor uw project betekent. En hoe wij u daarbij kunnen adviseren.

Gendergelijkheid wereldwijd is een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). Het streven is om via deze doelen van de wereld een betere plek te maken in 2030. Door oog te hebben voor gendergelijkheid wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de impact van projecten vergroten. Daarom moet elk door ons ondersteund project voldoen aan genderdoelstellingen.

Welke rol speelt gender bij subsidievoorwaarden

Gendergelijkheid is bij RVO ondersteunde projecten geen doel op zich. Maar we verwachten wel dat gendergelijkheid aandacht krijgt in alle fasen van een project. Dat noemen we 'gender mainstreaming'. Dit houdt in dat de zorgen en ervaringen van zowel vrouwen als mannen worden opgenomen in het ontwerp, de uitvoering, en de controle & evaluatie van projecten en programma's. Bovendien is het doel van gender mainstreaming om de uiteindelijke impact van het project te vergroten.

Bij projecten in ontwikkelingslanden gaan we uit van 3 manieren waarop een project kan omgaan met gender:

overzicht aanpak gender bij projecten

Economisch empowerment van vrouwen

Een programma of project bereikt meer als het werkt aan economische gelijkheid. Wanneer vrouwen economisch actief zijn, ontstaat er een sterkere band met en invloed in de samenleving. We noemen die betrokkenheid ook wel economische empowerment. Dit betekent dat vrouwen meer kansen krijgen en meer te zeggen hebben bij belangrijke beslissingen. Dat heeft weer invloed op hun thuissituatie, hun gemeenschap en hun eigen leven.

Voordelen gendergelijkheid voor uw project

Naast de eerder genoemde voordelen, zoals een duurzame impact in de samenleving, zorgt gendergelijkheid in uw project mogelijk ook voor:

  • een goede reputatie bij partners, pers en financiers;
  • een goede voorbereiding op de (I)MVO-regels en wetgeving na 2023;
  • een goede reputatie als werkgever;
  • een beter bedrijfsresultaat.

Gender in internationale projecten

Zadenproject zorgt voor gelijkwaardige positie boerinnen.  "Mijn kind kan nu naar de middelbare school"

Bekijk de film op YouTube

Mary Jerome Mmasi
Boerin in Tanzania

Hoe kan RVO u ondersteunen?

Onze adviseurs bespreken samen met u uw genderaanpak bij een door ons ondersteund project. Dat doen ze vooraf, tijdens, en na afloop van uw project. Wilt u advies van onze adviseurs?

Meer weten over gendergelijkheid?

Gebruik de volgende bronnen over gendergelijkheid wereldwijd en in de EU:

Bekijk ook de volgende factsheets, brochures, rapport en film over het stimuleren van gendergelijkheid:

Wat is gender?

Gender verwijst naar de eigenschappen, het gedrag en de verschillende rollen die een maatschappij of cultuur voor elk geslacht heeft bepaald. Mensen hebben vaak op basis van hun gender verschillende posities in de samenleving. Eigenschappen die we als samenleving associëren met vrouwen en vrouwelijkheid, krijgen in het algemeen minder waardering.

Bij gendergelijkheid is er geen discriminatie op basis van het biologisch geslacht of de rol die mensen in de samenleving innemen. Alle mensen hebben dan gelijke toegang tot kansen, middelen en diensten. Dat noemen we genderinclusief.

Waarom is gendergelijkheid belangrijk?

Gendergelijkheid is niet alleen een mensenrecht, het is ook nodig voor de duurzame ontwikkeling van vredige samenlevingen. Bovendien zorgt empowerment van vrouwen voor economische groei.

Nog steeds hebben vrouwen en mannen over de hele wereld geen gelijkwaardige plek in de samenleving. Door vrouwen meer te betrekken bij de opzet en uitvoering van projecten, is de lokale impact van die projecten groter. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken, is het essentieel dat alle mensen gelijke kansen en rechten hebben. Dit staat ook centraal in het Nederlandse buitenlandbeleid van de overheid.

Publicaties

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?