Over de Transparantiebenchmark

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
1 juni 2022

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun beleid en activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Transparantiebenchmark is hierbij een tweejaarlijkse meting dat in kaart brengt hoe transparant het Nederlandse bedrijfsleven is met betrekking tot hun maatschappelijke verslaggeving. Specifieker omvat het een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de 500 grootste ondernemingen van Nederland.

De Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en bedrijven zelf dus inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten en hun ontwikkelingen hierin. De nadruk ligt hier echt op transparantie, openheid en inzicht in het werkproces en de waardeketen: niet op verbeterd MVO beleid en activiteiten zelf. 

Opzet Transparantiebenchmark

De uitvoering van de Transparantiebenchmark is tweejaarlijks: in oneven jaren. Dit betekent dat na een uitgevoerd transparantieonderzoek in een oneven ‘benchmarkjaar’, bedrijven de kans hebben om hun maatschappelijke verslaglegging in opvolgende even jaren te beteren.

In een oneven ‘benchmarkjaar’ wordt een regulier transparantieonderzoek uitgevoerd onder een ‘vaste onderzoeksgroep’ van de 500 grootste Nederlandse ondernemingen. Deze 500 bedrijven ontvangen een uitnodiging om een self-assessment uit te voeren, die vervolgens tegen het licht wordt gehouden door een derde onafhankelijke partij. Deze partij beoordeelt de transparantie van de meest recente maatschappelijke verslaglegging van alle bedrijven in de onderzoeksgroep – waarbij de self-assessment de deelnemende bedrijven de kans geeft om extra informatie en inzichten te verschaffen over de verslaglegging in zijn geheel.

In een even ‘tussenjaar’, wordt geen regulier transparantieonderzoek uitgevoerd. Wel worden de bedrijven uit de vaste onderzoeksgroep wederom uitgenodigd om zichzelf of anderen te nomineren voor hun inzet en/of vorderingen op maatschappelijke verslaglegging. Zij worden wederom beoordeeld en van feedback voorzien door dezelfde onafhankelijke partij als in het ‘benchmarkjaar’. Daarnaast zijn bedrijven buiten de ‘vaste onderzoeksgroep’, de zogeheten vrijwilligers, van harte welkom om ook deel te nemen aan deze nominatie- en beoordelings-ronde.

Kristalprijs

Aan de Transparantiebenchmark en jaarlijkse vorderingen op maatschappelijke verslaglegging zit een befaamde prijs gebonden: de Kristalprijs.

Lees meer over de Kristalprijs

Lees meer over:

Bent u tevreden over deze pagina?