Over de Kristalprijs

Gepubliceerd op:
3 juni 2022

De Kristal is een prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De prijs wordt op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging.

De Kristal wil de belangrijkste prijs en een stimulans zijn voor MVO-verslaggeving en (verdere) professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van MVO-verslaggeving in Nederland.

Jaarlijkse uitreiking van de Kristalprijs

De Kristalprijs is een jaarlijkse prijs. In de oneven jaren met de Transparantiebenchmark reikt het Panel van Deskundigen uit de Top 20 van het reguliere benchmarkonderzoek een Top 3 aan aan de Kristaljury. Daarbij kijken ze ook naar de prestaties van de organisatie in het licht van het jurythema. De Kristaljury kiest met het jurythema als leidraad uit de Top 3 de winnaar van de Kristalprijs.

In de oneven jaren zijn er ook prijzen voor het meest innovatieve verslag, de snelste stijger en beste groepsverslag.

Samengevat zal het proces als volgt verlopen:

  • selectie Top 20 op basis van het Transparantiebenchmark-onderzoek
  • panel van Deskundigen beoordeelt Top 20 op basis van de kwaliteitsgerichte criteria +  jurythema
  • panel draagt de Top 3 voor aan de Kristaljury
  • keuze van de winnaar van de Kristalprijs door Kristaljury met als leidraad het jurythema

In de even jaren zonder Transparantiebenchmark is de Kristalprijs een juryprijs. Er vindt een selectie plaats van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema. Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren.

Samengevat zal het proces als volgt verlopen:

Jurythema 2022

‘Transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’ is het jurythema voor de Kristalprijs 2022. Lees meer over het Jurythema 2022.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?