Doelstelling

Gepubliceerd op:
1 juni 2022

Voor een goed begrip van de Transparantiebenchmark is het van belang te benadrukken dat de transparantie in de verslaggeving wordt gemeten en niet de concrete activiteiten of resultaten op het gebied van MVO. In toenemende mate verwachten stakeholders zoals aandeelhouders, consumenten, belangengroeperingen en overheden dat een onderneming transparant is over de prestaties op maatschappelijk vlak.

Transparantie maakt het voor stakeholders mogelijk zich een beeld van de prestaties te vormen en hierover de dialoog op gang te brengen. Dit is in de kern het motief voor het uitvoeren van de Transparantiebenchmark.

Het gaat bij de Transparantiebenchmark niet alleen om het vaststellen van scores per onderneming. Belangrijker is om trends te signaleren. Zoals: welke sectoren laten een stijging zien en welke juist niet? En hoeveel ondernemingen brengen voor het eerst een maatschappelijk jaarverslag uit? Door te benchmarken ontstaan ‘best practices’ en kunnen ondernemingen hun maatschappelijke verslaggeving met die van anderen vergelijken. Deze vergelijking is nuttig om vooruitgang te boeken op het gebied van maatschappelijke verslaggeving.

Bent u tevreden over deze pagina?