Panel van deskundigen

Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2023
Gepubliceerd op:
1 juni 2022

In oneven jaren beoordeelt het panel van deskundigen de Top 20 van de Transparantiebenchmark en past de volgorde van de Top 20 aan op basis van de kwaliteitsgerichte criteria relevantie, duidelijkheid, betrouwbaarheid, responsiviteit en samenhang. Met deze criteria worden de scores naar boven of naar beneden bijgesteld met maximaal 15%. Verder is het panel verantwoordelijk voor de correspondentie met organisaties die het niet eens zijn met hun score.

Het panel draagt de Top 3 voor aan de jury voor de Kristalprijs. Het panel adviseert het ministerie naar behoefte over een eventuele herziening van de beoordelingscriteria.

Het panel van deskundigen bestaat uit de volgende leden:

  • voorzitter: dhr. Giuseppe van der Helm;
  • Dhr. René Orij;
  • Mevr. Charlotte Linnebank;
  • Dhr. Marhijn Visser;
  • Dhr. Paul Hurks;
  • Dhr. Jos Reinhoudt
  • Dhr. Gerhard Schuil

Giuseppe van der Helm

Giuseppe van der Helm is an expert in the field of sustainable investing, CSR, and ethical tax governance. He connects people and organisations form several stakeholder groups to link visions and principles to concrete policies and actions today. He has been the director of the VBDO, the Association of Investors for Sustainable Development in The Netherlands, from November 2006 to December 2015. He has been President of Eurosif from July 1, 2009 until December 2015. Currently he is chairman of the Tax Justice Network in The Netherlands.

Giuseppe studied Chemical Engineering and Business Administration at Twente University in The Netherlands. After his graduation he started as a marketer with chemical company DSM, where he worked for 10 years in various positions. During that period he got his first taste of sustainability while working in Paris as Quality Assurance Manager for the automotive industry. After a brief episode as Business Unit Manager with Sigma Coatings he worked as President Europe with motor oil company Valvoline.

In 2002 Giuseppe decided to leave the world of commerce and dedicate his energy to build a better world. After a sabbatical in which he travelled the world studied Theology at the University of Tilburg. He taught Philosophy of Life, was a member of the Stakeholder Council of GRI. Currently he is a member of the Advisory Council of SNS Bank, is a jury member of the SDG Challenge Award and the Transparency Benchmark, and is chairing several social foundations.

René P. Orij

Prof. dr. René Orij is hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan Nyenrode, bij het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax. René doceert en doet onderzoek op het snijvlak van ondernemingsfinanciën en maatschappelijk thema's. In 2012 verdedigde hij zijn proefschrift aan de Universiteit Leiden met als titel “Societal Determinants of Corporate Social Disclosures”. Hij is een ervaren gebruiker van jaarverslagen, zoals in een eerder deel van zijn carrière in het bankwezen (1992-2001). Hij was lid van de wetenschappelijke staf aan de Universiteit Leiden, waaronder ook als manager (2004-2016), voordat hij op Nyenrode startte in 2017. René is zeer geïnteresseerd in innovatie op het gebied van accounting en finance, zoals FinTech en innovatie van businessmodellen.

Charlotte Linnebank

Charlotte Linnebank is mede-oprichter en Executive director van stichting Questionmark. Questionmark is een onafhankelijke denktank die bijdraagt aan een gezond, duurzaam, rechtvaardig en diervriendelijk voedselsysteem. Questionmark werkt vanuit het geloof dat transparantie rond producten, productieketens en marketing partijen in het voedselsysteem helpt in het maken van meer gezonde, duurzame en eerlijke keuzes.
Met innovatief en praktijkgericht onderzoek en advies genereert Questionmark kennis en motivatie bij besluitvormers in het voedselsysteem die hen helpt over te gaan tot verandering. Daarbij is het onderzoek en advies van Questionmark gericht op het inspireren en ondersteunen van overheden om bedrijven te faciliteren, reguleren en monitoren.
Linnebank begon haar loopbaan bij Boer & Croon, waar ze werkte als Business Analist en later als Young Executive voor zowel commerciële als maatschappelijke opdrachtgevers. Na Boer & Croon maakte ze de overstap naar het Wereld Natuur Fonds. Hier was zij als Hoofd van de Unit Bedrijven verantwoordelijk voor partnerships met Nederlandse bedrijven. Als onderdeel van haar strategie werden meetbare afspraken op het gebied van verduurzaming vast onderdeel van ieder partnership. Voorbeelden van bedrijven waarmee zij partnerships gesloten heeft zijn Rabobank, ASN Bank, FrieslandCampina, Albert Heijn, BCC en KLM. 
Vanuit WNF maakte Linnebank de overstap naar KPMG Sustainability. Daar heeft zij, als senior manager, bedrijven en overheden geadviseerd in het ontwikkelen, implementeren, meetbaar maken en rapporteren over duurzaamheidsstrategieën. Vanuit deze rol was zij onder meer mede-bedenker en ontwikkelaar van de CO2-Prestatieladder.
Naast haar loopbaan was Charlotte mede-oprichter van stichting laluz en een aantal jaar voorzitter van het bestuur. Tegenwoordig is Charlotte bestuurslid bij stadslandbouwproject NoordOogst in Amsterdam. Charlotte publiceert met enige regelmaat haar opinie of visie op trends in duurzame ontwikkeling.

Marhijn Visser

Secretaris Internationale Economische Zaken
International Economic Affairs
VNO-NCW - MKB-Nederland
Confederation of Netherlands' Industry and Employers VNO-NCW
Royal Dutch Association of Small and Mediumsized Enterprises MKB Nederland
De Kristalprijs-bokaal

Paul Hurks

Paul F.M. Hurks RA (1958) is a Dutch Chartered Accountant (RA), Director International Affairs at NBA Amsterdam (Dutch Professional Organization for Accountants) since 2007, involved in IFAC PAODC, member of the Steering Group of Common Content (harmonizing European Accountancy Education) and lecturer Financial Auditing & Assurance for postgraduate accountancy education at VU University Amsterdam.

Current capacity at NBA covers international accountancy relations, international accountancy education, sustainability and integrated reporting and assurance, and PAO capacity building (long term projects/relationships with developing PAOs).

For Sustainability Reporting and Integrated Reporting, the capacity includes providing facilities for discussion platforms and best practice development, both for reporting and assurance. NBA participates in (inter)national working relationships with IIRC (Business Network), FEE, Dutch Ministry of Economic Affairs, CSR-Netherlands, IUCN and True Price and the Community of Practice for IR-education in close collaboration with large audit firms, public sector, oversight, sustainability sector and the IAASB-Working Group.

In former capacities Hurks has been a practitioner in the Netherlands for 25 years for audit clients, partly with KPMG and partly as a founding partner of Omnyacc Accountants (a local medium-sized practice). He also served in international and national capacities as quality control inspector (for auditing practice and accountancy education), lecturer and consultant in the field of audit and quality control.

Jos Reinhoudt

Jos Reinhoudt is MVO-expert bij MVO Nederland. Daarvoor werkte hij als consultant bij onder meer BECO en Berenschot, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van de eerste edities van de Transparantiebenchmark. Reinhoudt heeft een veel kennis van en ervaring met duurzaam ondernemen opgedaan bij zowel bedrijven als verschillende overheden. Zijn expertise ligt met name op het gebied van transparantie, impact en duurzaamheidstrategie. Bij MVO Nederland ontwikkelde hij onder meer de Nieuwe Economie Index (NEx), een jaarlijks onderzoek dat in één cijfer weergeeft hoe duurzaam de Nederlandse economie is. Daarnaast is hij lid van de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling, special envoy bij Holland Circular Hotspot en voorzitter van de stuurgroep van Duurzame Dinsdag.
Naast zijn werk bij MVO Nederland heeft hij een adviespraktijk onder de naam Duurzame Denkkracht. Specialiteit is onderzoek, advies en training op het gebied van duurzaam ondernemen. Sinds 2020 werkt hij ook regelmatig voor SIB Kenya, een kenniscentrum voor duurzaam ondernemen gevestigd in Nairobi. Hij werkte daar aan projecten op het gebied van circulaire economie, duurzame landbouw en carbon credits.

Gerhard Schuil

Gerhard Schuil is docent onderzoeker Integrated Reporting, Onderzoek en Ethiek op Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Tevens is hij voor het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN themaregisseur Integrated Reporting. Gerhard is gespecialiseerd in maatschappelijke verantwoording van ondernemingen specifiek op onderwerpen als: Sustainability Due Diligence, CSRD en CSDDD. 
Eerder werkte hij als onderzoekmanager bij Stichting Onderzoek Multinationale  Ondernemingen (SOMO) op het thema Rights, Remedy and Accountability, was hij directeur bij Oikos en programmacoördinator bij ICCO.

Bent u tevreden over deze pagina?