Winnaar Kristalprijs 2015

Gepubliceerd op:
3 juni 2022

Op 19 november 2015 is in de Nieuwspoort in Den Haag voor de 6e keer de Kristalprijs uitgereikt. De 3 genomineerde bedrijven waren: AkzoNobel N.V., Koninklijke Philips N.V. en Unilever N.V.

Nog meer dan vorig jaar, was het verzoek aan de bedrijven te rapporteren over juist die thema’s, die voor onderneming en stakeholders relevant zijn. Maar rapporteren volgens materialiteit is ook de kunst van het weglaten. De jury heeft dit dan ook sterk mee laten wegen bij het toekennen van de prijs voor het meest innovatieve verslag.

AkzoNobel: winnaar van De Kristal 2015

Ondanks de kleine verschillen in de top 3, onderscheidt het verslag van AkzoNobel zich op zowel inhoud als vorm. Uit de verslaggeving blijkt duidelijk dat duurzaamheid geïntegreerd is in de gehele bedrijfsstrategie. Waardecreatie en resultaten worden op het niveau van business unit gepresenteerd. Daarmee krijgt de lezer in één oogopslag een overzicht van zowel positieve als negatieve effecten van de bedrijfsvoering.

Daarnaast valt de verslaggeving in positieve zin op door de evenwichtigheid. De jury prijst AkzoNobel voor het feit dat het bedrijf uitgebreid ingaat op de oorzaak van problemen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. AkzoNobel toont daarmee haar verantwoordelijkheid voor de keten en de sector waarin zij actief is. De jury is ervan overtuigd dat de getoonde openheid – en daarmee kwetsbaarheid– een positieve bijdrage levert aan de cultuur van transparantie in Nederland.

Uit de innovaties in het verslag blijkt het belang dat AkzoNobel hecht aan maatschappelijke verslaggeving. Met de zelf ontwikkelde 4D methodologie maakt AkzoNobel de impact van de activiteiten inzichtelijk op de indicatoren ‘environment, human, social and financial impact’. In het verslag licht AkzoNobel toe welke lessen ze hebben geleerd van het uitvoeren van een pilotstudie volgens deze methodologie en hoe ze deze verder gaan implementeren. De jury juicht dit initiatief toe en spreekt haar hoop uit dat het zowel binnen als buiten AkzoNobel navolging vindt.

N.V. Luchthaven Schiphol: meest innovatieve jaarverslag

De prijs voor het meest innovatieve verslag is een blijk van waardering voor bedrijven die op een creatieve manier bijdragen aan de discussie over de maatschappelijke aspecten van ondernemen.
In 2015 heeft de jury besloten de prijs toe te kennen aan Schiphol Group. Het geïntegreerde verslag opent met het model van waardecreatie, nog voor vermelding van de belangrijkste resultaten. Dit vormt de rode draad door de gehele verslaggeving. Daarmee is het verslag niet alleen zeer prettig leesbaar, maar biedt het de lezer ook een ijkpunt om alle overige informatie aan te relateren.

Daarnaast biedt het verslag al in de eerste pagina’s inzicht in de belangrijkste kenmerken van de organisatie, haar omgeving en de resultaten in 2014. Schiphol Group is erin geslaagd om op beknopte wijze weer te geven wat écht belangrijk is.

Een ander innovatief aspect binnen de verslaggeving van de Schiphol Group is de beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is. Hierin geeft het bedrijf per ketenonderdeel een indicatie van de mate van zeggenschap die de Schiphol Group heeft op bepaalde onderdelen en op welke aspecten ze moet samenwerken met haar partners. Dit resulteert in een verslag dat niet alleen innovatief is, maar ook toegankelijk voor een breed publiek.

N.V. Holding Westland Infra: snelste stijger

De snelste stijger van de Transparantiebenchmark 2015 is Westland Infra.
De jury heeft waardering voor de ontwikkelingen die Westland Infra op het gebied van maatschappelijke verslaggeving heeft doorgemaakt. De verslaggeving is opgesteld op basis van de Global Reporting Initiative G4 richtlijnen.

In 2014 heeft het bedrijf meer nadruk gelegd op waardecreatie en materialiteit. De verslaggeving bevat een materialiteitsmatrix en gaat in op alle materiële thema’s. Hiermee sluit het bedrijf aan bij de criteria van de Transparantiebenchmark, waar dit jaar ook meer nadruk op materialiteit is komen te liggen.

Daarnaast beschrijft het verslag de keten waarin Westland Infra opereert, en bevat het een duidelijke samenvatting van alle relevante cijfers en een waardecreatiemodel.

Bent u tevreden over deze pagina?