Winnaar Kristalprijs 2016

Gepubliceerd op:
3 juni 2022

Alliander ontvangt de Kristalprijs, de hoofdprijs van de Transparantiebenchmark. De tweede plaats is voor Schiphol en op nummer drie staat de NS. Het is de zevende keer dat deze prijs is toegekend. Dit gebeurt in het kader van de Transparantiebenchmark (TB).

Prijswinnaar met durf

De jury beloont Alliander met de Kristalprijs, omdat Alliander maatschappelijk beleid en dilemma’s regelmatig binnen de Raden van Bestuur en Commissarissen bespreekt. Zij gaan nadrukkelijk in op de lange termijn en plaatsen vraagtekens bij focus op groei van de capaciteit. De doelstelling om in 2023 klimaatneutraal te zijn spreekt van durf.  Alliander loopt voorop door ook andere manieren van lange-termijn waardecreatie te verkennen. Deze ontwikkeling ziet de jury in de toekomst graag bij meer bedrijven terug. Verder rapporteert  Alliander niet alleen transparant over de maatschappelijke prestaties, maar betrekt haar belanghebbenden actief bij dit beleid. Het is opvallend dat belanghebbenden die dicht bij de organisatie staan, een belangrijkere stem hebben in het bepalen van de materiële onderwerpen. Ook uit deze vorm van vernieuwing spreekt een focus op de maatschappij die de jury graag beloont met de Kristalprijs.

Tweede en derde prijs

De tweede plaats is voor Schiphol. De luchthaven gaat in op een aantal zeer concrete dilemma’s en benoemt ook het standpunt van Schiphol zelf. Deze dilemma’s in op de positie die de luchthaven in de toekomst inneemt. De jury heeft bewondering voor de toegankelijke vormgeving en de manier waarop inzicht wordt geboden in het proces van waardecreatie. Hiervoor heeft Schiphol vorig jaar de innovatieprijs gewonnen. De NS komt op de derde plaats omdat er verantwoording wordt afgelegd over zaken die het afgelopen jaar niet goed zijn gegaan. Pijnlijke thema’s worden niet uit de weg gegaan. De Raden van Bestuur en  Commissarissen tonen zich in het verslag bewust van wat beter kan.

Meest innovatief

Heineken N.V. heeft dit jaar het meest innovatieve jaarverslag met haar model van waardecreatie.  Heineken specificeert waar het inkoopt en wat de geografische herkomst van de verschillende kapitalen is. Door ook te benoemen welke dilemma’s er spelen in landen met een hoog risico, onderscheidt de verslaggeving zich van andere verslagen.

Snelste stijger

De snelste stijger van de Transparantiebenchmark 2016 is het UMCG, met een stijging van de 197e naar de 79e positie, een stijging van 118 posities.

De prijs voor maatschappelijke verslaggeving is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Ministerie van Economische Zaken. Met de Transparantiebenchmark en de Kristal wil het ministerie maatschappelijk verantwoorde verslaggeving breed stimuleren en verbeteren.

 

Bent u tevreden over deze pagina?