Winnaar Kristalprijs 2017

Gepubliceerd op:
3 juni 2022

Royal BAM Group ontvangt de Kristalprijs 2017, de hoofdprijs van de Transparantiebenchmark. Het is de 8e keer dat deze prijs is toegekend. De snelste stijger is VION Holding N.V., ABN AMRO maakte het meest innovatieve jaarverslag.

De prijs voor maatschappelijke verslaggeving is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de Transparantiebenchmark en de Kristal wil het ministerie maatschappelijk verantwoorde verslaggeving door ondernemingen en organisaties breed stimuleren en verbeteren.

De Transparantiebenchmark geeft geen oordeel over de maatschappelijke prestaties. Een hoge score op de Transparantiebenchmark betekent dus niet dat een onderneming niet (meer) te maken heeft met maatschappelijke problemen, dilemma’s en controverses.

Winnaar Kristalprijs: Royal BAM Group

De winnaar van de Kristalprijs van dit jaar is Royal BAM Group. De sector waarin BAM opereert heeft het de afgelopen jaren in financieel opzicht zwaar te verduren gehad. Ook BAM zelf is hiermee geconfronteerd. De jury waardeert dat BAM maatschappelijke thema’s zo nadrukkelijk op de agenda en in het verslag heeft laten staan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat BAM haar stakeholders uitdrukkelijk betrekt bij de discussie wat voor bedrijf het wil zijn in 2050, en wat voor doelstellingen voor 2020 daar dan bij horen.
 
Ook geeft BAM aan waar het bedrijf nog kan verbeteren. Het resultaat is een helder en goed verslag van een bedrijf dat zich nadrukkelijk durft te profileren op duurzame thema’s.

Nummers 2, 3 en 4

De jury heeft dit jaar de top 4, in plaats van de top 3 bedrijven beoordeeld. De nummers 3 en 4 hadden na beoordeling door het Panel van deskundigen een gelijke score.

Alliander, de winnaar van vorig jaar, eindigde dit jaar op de 2e plaats. De complimenten van vorig jaar zijn nog steeds van toepassing: het verslag is helder, gaat concreet in op dilemma’s en besteedt uitgebreid aandacht aan lange termijn waardecreatie.
 
De 3e plaats is voor Schiphol. Dit bedrijf rapporteert al jaren op hoog niveau, en heeft ook dit jaar weer een bijzonder mooi en helder vormgegeven verslag uitgebracht.

Een duidelijk voorbeeld van een bedrijf dat een grote stap heeft gezet in de verslaggeving is Siemens Nederland. Het feit dat een dochteronderneming van een buitenlands bedrijf zo uitgebreid verantwoording aflegt over de activiteiten in Nederland is onderscheidend. Dit wordt beloond met een 4e plaats in de Transparantiebenchmark.

Snelste stijger: VION Holding N.V

De snelste stijger van de Transparantiebenchmark 2017 is VION Holding N.V. Vorig jaar behaalde de onderneming in totaal 38 punten, dit jaar zijn dat er 128. Hiermee is de onderneming 92 posities op de ranglijst gestegen: van de 204e naar de 112e positie.

Meest innovatieve jaarverslag: ABN AMRO Group N.V.

ABN AMRO heeft in 2016, naast een geïntegreerd jaarverslag ook een Human Rights Report gepubliceerd. Het verslag gaat in op de materiële mensenrechtenthema’s, die verbonden zijn aan de verschillende rollen die ABN AMRO speelt in de samenleving. Daarbij valt ook op dat ABN AMRO zich kwetsbaar op durft te stellen en duidelijk aangeeft waar ruimte voor verbetering is. Met dit rapport levert ABN AMRO een goede bijdrage aan de rol als financiële instelling aan de actuele discussie over mensenrechten.

De rol van de Raad van Commissarissen

In toenemende mate moeten bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor, en verantwoording afleggen over, hun impact op de maatschappij. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het dagelijkse bestuur van een onderneming, maar ook de Raad van Commissarissen heeft een belangrijke rol. De Raad moet het bestuur immers kunnen uitdagen en toetsen op alles dat raakt aan de strategie en toekomstbestendigheid van de onderneming. De jury moedigt bedrijven en Raden van Commissarissen dan ook aan volgend jaar meer aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.

In het blog ‘Bij de Transparantiebenchmark draait alles om samenhang’ wijst jurylid Petri Hofste erop, dat bedrijven hun continuïteit alleen kunnen waarborgen als ze het speelveld en de belangen van alle betrokkenen goed in ogenschouw nemen.

Procedure beoordeling

Dit jaar namen 505 ondernemingen en organisaties deel aan de Transparantiebenchmark. Alle inzenders zijn uitgenodigd de kwaliteit van hun verslaggeving via een online self-assessment te beoordelen. Hun antwoorden zijn kritisch gecontroleerd door een team van onderzoekers.
De beoordeling is op basis van zowel inhoudsgerichte als kwaliteitsgerichte criteria.

De 21 hoogst genoteerde deelnemers zijn voorgelegd aan een panel van deskundigen. Ditt panel heeft deze verslagen beoordeeld aan de hand van 5 kwalitatieve ‘panelcriteria’. Deze aanvullende beoordeling zorgt ervoor dat relevante zaken die niet onder de 40 ‘feitelijke’ criteria van de benchmark vallen, wel worden beoordeeld.

Lees het Transparantiebenchmarkrapport 2017.

Bent u tevreden over deze pagina?