Voorwaarden, kosten, annulering evenementen

Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2019
Gepubliceerd op:
3 oktober 2017

Voor het bijwonen van evenementen kent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • U heeft het aanmeldingsformulier ingevuld.
  • De aanmelding is geaccepteerd, nadat de onderneming of instelling een ontvangstbevestiging hierover heeft ontvangen van RVO.
  • RVO behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemers te stellen.
  • RVO behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde sluitingsdatum aanmelden te weigeren.
  • RVO behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.
  • RVO behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren, indien hiertoe naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de onderneming of instelling.
  • RVO behoudt zich het recht voor het evenement te annuleren, indien hiertoe naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan, zoals het niet behalen van het minimale aantal deelnemers of andere vormen van overmacht.
  • RVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid verband houdende met bezoek of deelname aan het evenement.

Kosten

Kosten voor deelname aan evenementen variëren en worden per persoon in rekening gebracht. De deelnemer is verplicht de deelnamekosten die verband houden met het evenement binnen 30 dagen, na ontvangst van de factuur, te voldoen. RVO brengt als overheidsinstantie geen btw in rekening.

Annulering

Annulering is mogelijk tot een dag voor het evenement. Bij overschrijding van deze datum wordt een van tevoren vastgesteld bedrag gefactureerd.

Annulering is uitsluitend via de aanmeldlink in de bevestiging of per e-mail mogelijk.

Bent u tevreden over deze pagina?