Een stevig integraal leiderschapsfundament binnen RVO

Gepubliceerd op:
6 december 2023

Alle team- en afdelingsmanagers en (hoofd) directeuren geven in het hier en nu leiding aan de maatschappelijke transities waar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor staat.

Hoe doe je dit als leidinggevende bij RVO?

Dat doe je in samenwerking met je collega’s en met een open houding naar de buitenwereld. Tegelijkertijd kijk je vooruit naar de langere termijn en over je eigen onderdeel heen. Dit doe je op een manier die kenmerkend is voor RVO: ondernemend, eigentijds en waardevol. Je stimuleert je medewerkers om zich te verbinden, zich te ontwikkelen en door te groeien. Daarbij omarm je nieuwe werkwijzen die nieuwe en andere kennis en vaardigheden vragen: denk bijvoorbeeld aan opgavegericht, hybride, digitaal, datagedreven en transparant werken. Van belang daarbij is dat je zorgt voor een omgeving waarin medewerkers veilig, inclusief, vitaal en gewaardeerd werken aan hun talenten en het verschil kunnen maken.

  • Je hebt een zoekende, verbindende en reflectieve houding in alles wat je doet.
  • Je denkt en werkt onbaatzuchtig vanuit het brede RVO-belang: niet alleen aan de eigen opdracht, maar ook aan de opdracht van de directie en aan RVO-brede opdrachten. Je bent nieuwsgierig, uitnodigend en verkiest dialogen boven discussies. Vanuit concernbreed RVO-perspectief ben je goed inzetbaar binnen (minimaal) twee directies.
  • Je brengt bewust een dynamisch evenwicht aan tussen inhoud en organiseren: je stuurt vanuit de inhoud en niet op de inhoud. Je snapt de inhoud goed, kan sparren op de inhoud en geeft ruimte om te komen tot het beste resultaat. Je zorgt ervoor dat medewerkers hun werk optimaal kunnen doen in plaats van zelf inhoudelijke dossiers op te pakken.
  • Je zorgt voor voldoende tijd en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en om met en van elkaar te leren. Je bent een actieve afnemer van opleidingsaanbod binnen RVO, het Rijk en erbuiten. Je vraagt niet alleen hulp, maar biedt ook hulp aan en deelt actief lessen en ervaringen met collega-managers.

Integraal leiderschap is het fundament onder RVO. Als RVO-manager geef je op integrale wijze leiding aan samenwerking, de opgaven, het team en digitalisering. Het leiderschap is steeds dynamisch in balans, tussen aandacht voor de mens en betrokkenheid bij de inhoud. Je snapt de inhoud, spart erover en ondersteunt de mensen uit je team om hun beste werk te leveren. Zo nodig durf je op inhoud en dossier naar voren te stappen om medewerkers uit de wind te houden zonder die inhoudelijke dossiers zelf op te pakken.

De vier windrichtingen van het RVO leiderschapsprofiel

Leidinggeven aan je team 

Je toont inclusief leiderschap door werk te maken van diversiteit in perspectief, denken en (culturele) achtergrond. Je geeft talentgericht leiding: brengt talent tot bloei en stimuleert daarmee de ontwikkeling van je team(leden) en organisatie. Door feedback te vragen, open te zijn en ruimte te bieden, laat je een omgeving ontstaan waarin mensen veilig, vitaal en gewaardeerd kunnen werken en het verschil maken.

Opgavegericht werken 

Je geeft leiding in het hier en nu, én anticipeert op en bewaakt de lange lijnen. Je kijkt over je eigen onderdeel heen naar het grotere geheel waar de opgave voor staat. Je werkt op het snijvlak van de interne organisatie en de buitenwereld, en verbindt deze met elkaar. Je reflecteert en vertaalt de opgaven naar je eigen rol en het samenspel van het team met klanten, opdrachtgevers en de samenleving. Je draagt bij aan excellente publieke dienstverlening en houdt oog voor de zichtbare maatschappelijke impact die RVO nastreeft.

I-leiderschap 

Je geeft leiding in een hybride organisatie en investeert in i-leiderschap en waar dat past ook in Agile werken. Je benut mogelijkheden die digitalisering en data bieden voor je werkterrein. Je anticipeert proactief op technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op medewerkers en organisatie. Daarmee maak je het team klaar voor de toekomst. Je boort daartoe het eigen leervermogen aan én die het van het team.

Samenwerken met anderen 

Je stimuleert goede samenwerking: een goede werkrelatie en respectvolle, inclusieve en duidelijke besluitvorming. Je hebt geen pantser en toont ruggengraat. Je stelt samenwerking centraal in het eigen team, binnen RVO en daarbuiten. Je werkt als publieke leider immers aan maatschappelijke opgaven in een complexe context en bent voldoende sensitief op je omgeving. Daartoe onderhoud je zowel intern als extern je netwerk. Je toont belangstelling en zorgt ervoor dat het team kennis, informatie en ideeën deelt.

Logo Kompas voor een duurzame toekomst
Bent u tevreden over deze pagina?