Telefonisch keuzemenu

Gepubliceerd op:
3 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
27 juli 2022

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag vooruit.

U bereikt ons op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. De kosten voor het bellen naar onderstaande telefoonnummers zijn hetzelfde als wanneer u belt naar een vast telefoonnummer.

Telefoonnummers

Bellen vanuit het buitenland

Belt u vanuit het buitenland? Kies dan het volgende nummer: +31 70 379 80 00.

Wachttijden

Wij raden u aan te bellen tussen 8:30 en 12:00 uur of tussen 14:00 en 17:00 uur. Dan zijn de wachttijden het kortst.

Keuzemenu 088 042 42 42 (ondernemers)

Belt u namens een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie? Via het keuzemenu krijgt u de juiste medewerker aan de lijn om u verder te helpen.

For English, press 8

Keuze 0: voor BGT-check, sancties Rusland, de simulatietool van het nieuwe GLB en de SVV

0 - 1: vragen over BGT check
0 - 2: vragen over sancties Rusland
0 - 3: vragen over de simulatietool ECO-regeling nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
0 - 4: vragen
over de Subsidie Saneren van Vissersvaartuigen (SVV)

Keuze 1: dieren, spuitlicenties, landbouw, natuur en visserij

1 - 1: openbaarmaking van fosfaatrechten, vervoer en uitrijden van mest, productierechten, gebruiksnormen en andere mestregelingen
1 - 2: dierregistratie, dierenwelzijn en andere dierregelingen
         1 - 2 - 1: handel in bedreigde planten en diersoorten (CITES)
         1 - 2 - 2: dierregistratie, dierenwelzijn en andere dierregelingen
1 - 3: spuitlicenties, betalingsrechten, GLB en grondregistratie
1 - 4: alle andere onderwerpen voor landbouw, natuur en visserij

Keuze 2: energiebesparing, verduurzamen, innoveren, praktijkleren of octrooien

2 - 1: Isoleren, onderhouden, verduurzamen, energieadvies van uw woning en eHerkenning
         2 - 1 - 1: eHerkenning
         2 - 1 - 2: ISDE zakelijke gebruiker, verhuurder of woningcorporatie
         2 - 1 - 3: ISDE voor woningeigenaren en particuliere bewoners
         2 - 1 - 4: voor SVOH
2 - 2: SDE, WBSO, MIA/VAMIL, EIA en Praktijkleren
2 - 3: octrooien
2 - 4: informatieplicht Energiebesparing en Energie Audit EED
2 - 5: alle andere onderwerpen op het gebied van verduurzamen en innoveren

Keuze 3: internationaal zaken doen

3 - 1: in- en uitvoer mest
3 - 2: in- en uitvoer van agrarische en biologische producten en handel in bedreigde planten of diersoorten en CITES
3 - 3: internationaal zaken doen

Keuze 4: compensatie eHerkenning Belastingdienst of beter aanbesteden

4 - 1: compensatie eHerkenning Belastingdienst
4 - 2: beter aanbesteden

Keuzemenu 088 042 47 47 (particulieren)

Bent u particulier? Via het keuzemenu krijgt u de juiste medewerker aan de telefoon om u verder te helpen.

Keuze 1: subsidies en andere regelgeving op het gebied van duurzaamheid, energie, of wonen

1 - 1: Energielabel voor woningeigenaren
1 - 2: ISDE, Isolatie, Warmtepompen, Zonneboilers en aansluiting op warmtenet
1 - 3: elektrisch Rijden
1 - 4: SVOH

Keuze 2: dierregelgeving, bezit van landbouw- of natuurgrond en beschermde dieren of planten

2 - 1: dierregelgeving
         2 - 1 - 1: handel in bedreigde planten en diersoorten (CITES)
         2 - 1 - 2: dierregistratie, dierenwelzijn en andere dierregelingen

2 - 2: mestregelgeving
2 - 3: grondregistratie, GLB en betalingsrechten
2 - 4: andere regelgeving op het gebied van dieren, planten, landbouw of natuur

Keuze 3: de ontwikkeling van nieuwe producten of technologie

Keuzemenu 088 042 25 00 (COVID-19)

Belt u over de TVL of een andere COVID-19-regeling? Via het keuzemenu krijgt u de juiste medewerker aan de telefoon om u verder te helpen.

Keuze 1: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Keuze 2: Subsidieregeling Evenementen (ATE)

Keuze 3: Ongedekte Vaste Kosten (OVK)

Keuze 4: Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19)

Keuzemenu 088 042 4070 Waterschade (WTS)

Belt u over de WTS? Via het keuzemenu krijgt u de juiste medewerker aan de telefoon om u verder te helpen.

Keuze 1: WTS juli 2021 en tegemoetkoming omzetschade Limburg en Noord-Brabant

Keuze 2: Tegemoetkoming teeltplanschade Uiterwaarden juli 2021

Met u meekijken

Als het nodig is, kan onze medewerker met u meekijken op uw scherm. Dit gaat in overleg met u. Wij zien alleen het scherm dat u ook ziet. Wij nemen niet uw computer over.

Meekijkapplicatie

Bereikbaarheid tijdens feestdagen

In 2022 zijn wij gesloten op:

  • Pasen: maandag 18 april
  • Koningsdag: woensdag 27 april
  • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei
  • Pinksteren: maandag 6 juni
  • Tweede Kerstdag: maandag 26 december

Op Goede Vrijdag (vrijdag 15 april) zijn wij wel bereikbaar.

Bent u tevreden over deze pagina?