Informatie- en contactpunt voor verzoeken uit China

Gepubliceerd op:
4 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2022

Nederlandse decentrale overheden en de Trade and Innovate NL-partners (TINL) kunnen voortaan terecht bij het Informatie- en Contactpunt (ICP). Krijgt u een verzoek vanuit China voor een economisch of zakelijk bezoek? Dan kan het ICP u helpen. 

Het ICP kan u ook helpen als u China-gerelateerde vragen heeft. Bijvoorbeeld over het aangaan van een mogelijke zusterrelatie of een MoU met een Chinese organisatie. Het ICP kan uw vraag dan beantwoorden of doorzetten naar de juiste contactpersoon binnen de Rijksoverheid. Daarnaast deelt het ICP regelmatig beleidsinformatie over China met de decentrale overheden en de Trade and Innovate NL-partners (TINL).

Achtergrond ICP

RVO heeft in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een informatie- en contactpunt opgezet voor Nederlandse decentrale overheden en TINL-partners. Deze opdracht vloeit voort uit de Chinanotitie. Jaarlijks bezoeken honderden delegaties uit het buitenland ons land. Deze delegaties hebben een economisch of zakelijk doel. Omdat het aantal Chinese delegaties groot is, richt het ICP zich in eerste instantie op China. Ontvangende partijen, zoals de Rijksoverheid, decentrale overheden, TINL-partners, kennisinstellingen en bedrijven steken veel tijd in de organisatie en begeleiding van deze inkomende missies. Door de verzoeken meer te coördineren, kunnen we meer rendement halen uit inkomende delegaties met een economisch karakter.

Informatie uitwisselen

ICP informeert decentrale overheden over het rijksbrede Chinabeleid en relevante ontwikkelingen en onderzoeken. Dit om decentrale overheden en TINL-partners bewuster te maken van de risico’s en zo hun kansen bij samenwerking met Chinese partners te vergroten. Wanneer u deze informatie als decentrale overheid of TINL-partner wilt ontvangen, kunt u zich voor de mailing aanmelden via informatie-en-contactpunt@rvo.nl.

Heeft u een vraag over een inkomend bezoek uit China, een mogelijke samenwerking of een andere gerelateerde vraag? Neem contact op met het Informatie-en contactpunt.

Formulieren en profiel registreren

We willen decentrale overheden vragen hun profiel te registreren. Door uw profiel te registreren draagt u bij aan meer inzicht in de behoeften en interesses van decentrale overheden op het gebied van internationale samenwerking met China. Met de profielregistratie en de opzet van het platform streven wij naar:

 • meer structuur;
 • beter overzicht;
 • betere aansluiting tussen Chinese verzoeken voor inkomende missies en de behoeften van Nederlandse decentrale overheden.

Bovendien kan de verzamelde informatie gebruikt worden voor de programmering van uitgaande missies naar China.
Ons uiteindelijke doel is: een ICP vanuit de 1-loket-gedachte. Het ICP moet het Rijksoverheid-verzamelpunt worden van vragen en dilemma’s (rond China) die leven bij decentrale overheden. Daarom verzoeken wij u uw profiel zo spoedig mogelijk te registreren. Uw ingevulde en up-to-date profiel helpt de Rijksoverheid bij het verbeteren en formuleren van een sterker (China-)beleid. Tegelijk kunnen we decentrale overheden en TINL-partners hiermee beter en gerichter informeren en ondersteunen.

Registreer uw eigen profiel

Hoe doet u dit? Ga naar het formulier Gegevensverzoek van het Informatie- en Contactpunt. Daar kunt u als decentrale overheid of TINL-partner uw profiel registreren voor Chinese verzoeken en bezoeken. Registratie doet u met eHerkenning.

Uw profiel bevat onder andere de contactgegevens van de relevante contactpersonen bij uw organisatie, maar ook de sectoren die voor u interessant zijn bij het aangaan van internationale samenwerking(en). Ook uw eventuele relaties met Chinese overheidsorganisaties komen in het profiel.

Verzoeken Chinese organisaties matchen

Als wij een verzoek ontvangen van een Chinese overheidsorganisatie. Kijken we of dat overeenkomt met de door u aangegeven sectoren. Is dat het geval, dan ontvangen de door u opgegeven contactpersonen een melding van dit verzoek. U kunt dan uw interesse laten blijken. Met het matchen van de verzoeken van Chinese overheidsorganisaties willen wij meer rendement halen uit inkomende verzoeken en de (fysieke of digitale) bezoeken die hieruit komen. Tegelijkertijd willen we zorgen voor een betere regionale spreiding van bezoeken. Daarnaast willen we een database met relevante gegevens opbouwen.

Verzoek richting Chinese aanvragende partij voor aanvullende informatie

Overwegen uw contactpersonen een verzoek van een Chinese overheidsorganisatie af te wijzen? Of willen ze aanvullende informatie, zodat ze een goede afweging kunnen maken? Stuur dan een mail met een link naar het formulier Request I&C Point naar de verzoekende partij. Deze mail is kant-en-klaar op te vragen via het Informatie- en Contactpunt.

De verzoekende partij kan in het formulier aangeven: met welke personen ze willen komen, wanneer ze willen komen, waar de interesse naar uitgaat (sectoren, type bezoek, insteek) en wat ze willen komen doen. Het verzoek komt dan terecht in de database van het ICP, zodat wij andere organisaties kunnen informeren over dit binnenkomende verzoek.

ICP in de praktijk

 • Het verzoek vanuit de Chinese overheid komt binnen bij gemeente X.
 • Gemeente X beoordeelt of zij dit verzoek wil accepteren of niet.
 • Accepteert de gemeente het verzoek zonder tussenkomst van ICP of het formulier? Dan graag het programma van bezoek en informatie over deelnemers verstrekken aan ICP.
 • Bij overweging het verzoek af te wijzen of te vragen om aanvullende informatie: vraag bij ICP de mail met link naar formulier 'Request I&C Point' op en stuur die naar aanvragende Chinese overheidspartij.
 • Aanvragende Chinese overheidspartij vult dit formulier in.
 • Ingevulde gegevens worden zichtbaar in de database van het ICP.
 • Op basis van het eerder ingevulde profiel en de opgegeven sectoren (zie formulier Gegevensverzoek van het Informatie- en Contactpunt) ontvangen decentrale overheden en TINL-partners een melding.
 • Mogelijk geïnteresseerde decentrale overheden en/of TINL-partners (bijvoorbeeld met een match op basis van sectoren) kunnen aangeven dat ze deze missie kunnen of willen ontvangen.

De database gebruiken we om inzicht en overzicht te krijgen in welke Chinese overheidsorganisaties (met Chinese bedrijven) Nederland willen bezoeken. Ook krijgen we inzicht in de interesse in Nederlandse sectoren en vanuit welke Chinese stad, provincie en/of regio deze interesse komt. Deze kennis kan eventueel gebruikt worden voor uitgaande missies of bezoeken.

Meer weten?

We hopen uw profiel snel te ontvangen. Voor vragen stuurt u een mail naar: informatie-en-contactpunt@rvo.nl. U kunt ons ook mailen voor een kennismaking en om inhoudelijk meer te horen dan de informatie op deze pagina.

Vragen over het Informatie-en Contactpunt?

Bent u tevreden over deze pagina?