Real Time Closures van gebieden in Noordzee

Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2024
Gepubliceerd op:
8 maart 2024

Wij kunnen een Real Time Closure (RTC) instellen voor een gebied in de Noordzee als er te veel jonge (ondermaatse) vis gevangen wordt van een bepaalde soort. Dit betekent dat wij dit gebied voor bepaalde tijd sluiten voor aangewezen visserijactiviteiten. Zo kan het visbestand herstellen. Als we een gebied sluiten, leest u dat hier.

Wanneer stellen wij een RTC in?

Een Europese controledienst bepaalt of er te veel ondermaatse vis is gevangen. Deze dienst doet dit door aan boord van een vissersvaartuig de vangst van de laatste trek (last haul) te controleren. Is er te veel ondermaatse vis gevonden? Dan krijgen wij een rapport en sluiten wij het gebied waar de controle heeft plaatsgevonden voor 21 dagen. 

Vissoorten

Wij stellen een RTC in als er uit een trek te veel ondermaatse kabeljauw, schelvis, koolvis en wijting wordt gevangen. Dit geldt voor de vangst met alle vistuigen, behalve voor:

  • pelagische trawls, ringzegens, drijfnetten en dreggen gericht op haring, makreel en horsmakreel
  • kommen
  • kamschelpkorren 
  • kieuwnetten

Gebieden die nu gesloten zijn

Op dit moment zijn er geen RTC’s. Wij passen deze pagina aan als we een gebied sluiten.

Wanneer is er te veel ondermaatse vis in een trek?

  • Bij meer dan 10% ondermaatse vis (in gewicht) van het totaal van de 4 vissoorten.
  • Bij meer dan 7,5% ondermaatse vis (in gewicht), als meer dan 75% van het totaal van de 4 vissoorten kabeljauw is.

Vissen zijn ondermaats als ze kleiner zijn dan de onderstaande maten:

Vissoort Maat
Kabeljauw Kleiner dan 35 cm
Schelvis Kleiner dan 30 cm
Koolvis Kleiner dan 35 cm
Wijting Kleiner dan 27 cm

Regels RTC-gebieden

Hebben wij een RTC ingesteld? Dan is het gebied gesloten en mag u daar niet meer vissen. Behalve met deze vistuigen:

  • pelagische trawls, ringzegens, drijfnetten en dreggen gericht op haring, makreel en horsmakreel
  • kommen
  • kamschelpkorren 
  • kieuwnetten

Vist u met andere vistuigen dan de bovenstaande vistuigen in het gesloten gebied? Dan bent u in overtreding. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt hier toezicht op. Ook kan zij handhavend optreden.

Meer weten?

U leest meer over RTC’s in Verordening 724/2010.

Bent u tevreden over deze pagina?