Regio Deals - derde tranche

Gepubliceerd op:
2 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2021

Regio’s konden van 9 september tot 1 december 2019 voorstellen aanmelden voor de derde tranche. In het najaar van 2019 kwamen er 26 voorstellen vanuit heel Nederland voor de derde tranche van de Regio Deals. Daaruit selecteerde het Rijk in februari 2020 14 voorstellen. Deze is het kabinet samen met de regio’s gaan uitwerken tot Regio Deals.

Over deze tweede tranche stuurden de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 6 september 2019 een brief naar de Tweede Kamer. Voor deze tweede tranche is € 180 miljoen beschikbaar gesteld uit de Regio Envelop.

Inmiddels zijn alle 14 Regio Deals gesloten in partnerschap tussen Rijk en regio. De Kamer is hierover op 13 juli 2020 geïnformeerd via meerdere kamerbrieven. Met het rondkomen van deze Deals investeren Rijk en regio in de brede welvaart in de volgende gebieden: Groningen-Noord, Oost-Groningen, Zwolle, Veluwe, Rivierenland, CleanTechRegio, Noordoost Brabant, Noord-Limburg, Drechtsteden, Zuid-Hollandse Delta, Utrecht Overvecht, Batau en Vollenhove, Kop van Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen en Zuidoost Friesland.

Afwegingskader derde tranche

Het afwegingskader vormt het inhoudelijke afwegingskader voor two-pagers die worden aangemeld in de derde tranche. Dit afwegingskader is gebaseerd op de randvoorwaarden uit de Kamerbrief Aanpak Regio Deals. Deze is bijgesteld na de tweede tranche. Het bijgestelde kader vindt u in de publicatie in de Staatscourant van 9 september 2019.

Vragen over Regio Deals?

Neem contact met ons op

 

De regeling is gesloten.

 

Bent u tevreden over deze pagina?