Regio Deals - tweede tranche

Gepubliceerd op:
2 september 2019
Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2021

In de zomer van 2018 kwamen er 88 voorstellen vanuit heel Nederland voor de tweede tranche van de Regio Deals. Daaruit selecteerde het Rijk in november 2018 12 voorstellen. Deze is het kabinet samen met de regio’s gaan uitwerken tot Regio Deals.

Daarover stuurden de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 16 november 2018 een brief naar de Tweede Kamer. Voor deze tweede tranche is € 215 miljoen beschikbaar gesteld uit de Regio Envelop.

Inmiddels zijn alle 12 Regio Deals gesloten in partnerschap tussen Rijk en regio. De Kamer is hierover geïnformeerd via meerdere kamerbrieven. Met het rondkomen van deze Deals investeren Rijk en regio in de brede welvaart in de volgende gebieden: Midden- en West-Brabant, Den Haag-Zuidwest, het Groene Hart, Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, de Achterhoek, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg, Twente, Noordelijk Flevoland en Foodvalley, ZaanIJ en Noord-Oost Fryslân/Holwerd aan Zee.

Vragen over Regio Deals?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?