Denk mee over SBIR-oproep Veerkrachtige oplossingen buiten de steden in Afrika

Gepubliceerd op:
14 mei 2024

We nodigen u uit om mee te denken over het verbeteren en aanscherpen van de nieuwe SBIR-oproep ‘Veerkrachtige oplossingen’. Deze wordt binnenkort gepubliceerd. De oplossingen zijn bedoeld voor een geselecteerde groep van 8 ontwikkelingslanden.

Hand met houten biomassa pellets

Via deze SBIR in Developing Markets-oproep daagt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bedrijven en organisaties uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De producten en diensten moeten helpen de veerkracht in niet-stedelijke gebieden te vergroten.  

Denk met ons mee

Bent u geïnteresseerd en heeft u ideeën om deze SBIR verder vorm te geven? Vul dan uiterlijk 17 juni het online formulier in (in het Engels). Uw antwoorden gebruiken we voor het maken van een passende SBIR-oproep, die we binnenkort verwachten te publiceren.

Doel

Een van de belangrijkste drijfveren van economische groei in Afrika is de agrovoedingssector en de landbouw. Maar de gevolgen van de klimaatverandering raken de landbouweconomieën onevenredig hard. Bovendien zetten andere mondiale economische trends het systeem onder druk. De huidige overlevingsmechanismen zijn niet altijd meer genoeg. 

We zoeken daarom innovaties die de klimaatuitdagingen aanpakken, nieuwe aanpassingsoplossingen creëren en die de lokaal beschikbare (rest-)materialen en afvalstromen beter benutten. Deze innovaties vergoten de veerkracht door nieuwe manieren van werken of nieuwe inkomstenbronnen te creëren, via nieuwe materialen, producten en diensten.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de innovaties bijdragen aan economische impact door er een verdienmodel aan te verbinden en moeten ze zichtbare milieuimpact hebben. Bijvoorbeeld een product met een verbeterde milieukwaliteit en een (circulaire) levenscyclus, dat zorgt voor minder afval en zo een betere leefomgeving. 

Thema's

De voorgestelde thema’s voor de innovatie-competitie zijn:

  • Thema 1: Negatieve gevolgen van klimaatverandering voorkomen, schade beperken of oplossingen creëren voor adaptieve wederopbouw.
  • Thema 2: Adaptieve respons door valorisatie van reststromen hergebruik of recycling van afval.

De oplossingen zijn specifiek bedoeld voor Egypte, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Marokko, Nigeria, Senegal en Zuid-Afrika.

Wanneer innovatief?

Het te ontwikkelen product, de techniek of dienst is innovatief als:

  • het product of de dienst nieuw is voor het doelland;
  • er sprake is van nieuwe technologie;
  • er sprake is van een nieuwe organisatorische werkwijze.

Bestaande producten en diensten op een innovatieve wijze geschikt maken voor het doelland vallen hier ook onder.

SBIR: gefaseerde innovatie-competitie

SBIR (Small Business Innovation Research) is een gefaseerde innovatie-competitie om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Winnende bedrijven doen in fase 1 een haalbaarheidsonderzoek, in fase 2 ontwikkelen ze een prototype van hun idee. We sluiten met deze winnaars een contract voor het doen van R&D. Belangrijk is dat bedrijven gemotiveerd zijn om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering stopt.

Bent u tevreden over deze pagina?