Kostenkentallen van verduurzamingsmaatregelen

Laatst gecontroleerd op:
10 augustus 2023
Gepubliceerd op:
1 november 2013

Hoeveel kosten verduurzamingsmaatregelen voor bestaande utiliteitsbouw of woningbouw? De kostenkentallen zijn schattingen van de verwachte kosten per maatregel. Martkonderzoek vormt de basis van de schattingen. Deze kostenkentallen zijn van belang voor bijvoorbeeld bevoegde gezagen, vastgoedeigenaren, aannemers en andere experts.

Hoeveel kost een verduurzamingsmaatregel?

Op ons platform Kostenkentallen vindt u duidelijke informatie over de totale kosten van verschillende maatregelen en hoe ze zijn berekend. Met deze gegevens oriënteert u zich op de verduurzaming van utiliteitsbouw zoals winkelgebouwen en kantoren, of woningbouw.

Waarvoor gebruikt u kostenkentallen?

De kostenkentallen komen van pas als u haalbaarheidsstudies, businesscases en begrotingen maakt of subsidies aanvraagt. Daarnaast geeft het een eerste indicatie van de kosten van verduurzamingsmaatregelen.

Hoe worden kostenkentallen berekend?

Alle kostenkentallen bestaan uit 4 kostenposten:

  • materieel (gereedschap en machines die gebruikt worden bij de installatie)
  • materiaal (wat er wordt geïnstalleerd)
  • arbeid (de mensen die u betaalt om het te installeren)
  • opslag (de plek die materiaal en materieel innemen tijdens de installatie)

De huidige cijfers zijn een indicatie van kosten gebaseerd op onderzoek uit 2023. Deze kostenkentallen verschillen van de offertes voor uw unieke situatie.

Heeft u nog vragen over het platform? Gebruik het feedbackformulier

Hoe gebruikt u kostenkentallen?

In het rapport hieronder zijn 4 omrekensporen beschreven. Elk omrekenspoor helpt u om andere berekeningen te maken:

  1. Project specifiek maken – afmetingen: bepaal hoeveel maatregelen kosten in een specifiek project met daadwerkelijke afmetingen van het gebouw.
  2. Eenvoudige lineaire terugverdientijd: bereken hoelang het duurt voordat de investering in een duurzaamheidsmaatregel zichzelf terugverdient.
  3. Total Cost of Ownership: bereken hoeveel geld een maatregel kost over de gehele levensduur ervan. Van aanschaf, installatie en gebruik tot afvoer of recycling.
  4. Vergelijking met referentiesituatie: vergelijk de kosten van uw geplande duurzaamheidsmaatregelen met een relevante andere situatie van uw keuze.

Elk omrekenspoor bestaat uit een infographic en een praktische handleiding over de mogelijke toepassing en aandachtspunten bij het gebruik. Met het rapport, de actuele kentallen en enige kennis van de gebruikte begrippen en het rekenprogramma van uw keuze kunt u deze berekeningen zelf uitvoeren.

Doe mee aan onderzoek naar effectief verduurzamen

Wat is het effect van verschillende verduurzamingstechnieken op de energierekening en het klimaat? Wij onderzoeken deze vraag. Door de vragenlijst in te vullen, helpt u ons om meer inzicht te krijgen in het werkelijke effect van verduurzaming. 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?