Valorisatieprogramma

Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021
Gepubliceerd op:
13 maart 2017

Het Valorisatieprogramma heeft tot doel om het valorisatieproces in Nederland blijvend te versterken, zodat publiek gefinancierde kennis beter en sneller wordt benut en tot meer economische en maatschappelijke waarde leidt.

Dit programma is in 2019 beëindigd.

Het valorisatieprogramma is in 2010 door de ministeries van EZ en OCW gestart om een impuls te geven aan ondernemerschapsonderwijs en de professionalisering van valorisatie in Nederland.

In het programma zetten universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven zich gezamenlijk in voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde, en het stimuleren van ondernemerschap. Met het Valorisatieprogramma zijn in totaal 12 regionale samenwerkingsverbanden ondersteund die een goede bijdrage leverden aan kenniscirculatie en toepassing van kennis in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Valorisatieprogramma omvatte in totaal € 63 miljoen subsidie voor de hele periode. Dit bedrag is vanuit de deelnemers van het programma verdubbeld (universiteiten, hogescholen, ontwikkelmaatschappijen en bedrijven). Het programma is succesvol afgerond.

Meer lezen

In onderstaande documenten leest u meer over het beleid rond Valorisatie.

  • Eindevaluatie Valorisatieprogramma, aangeboden door Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer (juli 2018).
  • In een brief aan de Tweede Kamer geven Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Van Engelshoven (OCW) een beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma 2010–2018 (december 2018).

Vragen over Valorisatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?