Visserij Innovatie Netwerk

Gepubliceerd op:
1 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2023

De visserijsector staat voor veel uitdagingen: onder andere hoge brandstofkosten, de Brexit en meer natuurbescherming. De sector moet innoveren. Daarom heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Visserij Innovatie Netwerk (VIN) aangekondigd.

Het VIN is geen onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is een netwerk van en door deelnemers. Wij ondersteunen het VIN.

Wat is het VIN?

Het VIN is een onafhankelijk netwerk van en voor de deelnemers. Via de website wordt informatie over innovaties gedeeld. Ook is er ruimte voor de deelnemers om kennis en ideeën te delen over innovaties in de visserijsector.

Voor wie is het VIN?

Het VIN is bedoeld voor personen, bedrijven en instellingen die innovaties kunnen bedenken, maken of gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • vissers
  • scheepswerven
  • machinefabrieken
  • technische universiteiten
  • coöperaties

De 4 werkgroepen

Het VIN bestaat uit 4 werkgroepen. Iedereen die mee kan werken aan innovaties in de visserijsector is welkom om zich aan te sluiten. Voldoet u aan de voorwaarden voor deelname? Dan kunt u zich aanmelden voor een of meerdere van de 4 werkgroepen.

Werkgroep triple-zero kotters

De werkgroep triple-zero kotters houdt zich bezig met scheepsontwerpen. De huidige vaartuigen zijn vaak al oud, hebben zware boomkortuigen en hebben daarom zware motoren nodig. Dit zorgt ervoor dat deze vaartuigen veel brandstof nodig hebben.

Het doel van deze werkgroep is om triple-zero kotters te ontwikkelen. De kenmerken van dit vaartuig zullen zijn:

  • minimale uitstoot van schadelijke stoffen;
  • weinig impact op het milieu;
  • betere werk- en leefomstandigheden aan boord, waardoor de kans op bedrijfsongevallen kleiner wordt;
  • meer diervriendelijke vangst en verwerkingsprocessen.

Werkgroep vistechnieken

Vistechnieken, netontwerpen en vistuigen staan centraal in deze werkgroep. Nu slepen de netten vaak over de bodem van de zee. Hierdoor belandt er van alles in het net. Het doel van deze werkgroep is om een visserijtechniek te bedenken die selectief op specifieke soorten kan vissen. En om een minimale impact op de omgeving te hebben.

Werkgroep medegebruik Noordzee

Vroeger was de visser een van de weinige gebruikers van de Noordzee. Dat is nu niet meer zo. Deze werkgroep zoekt een manier waarop vissers hun plaats in kunnen nemen op de Noordzee tussen de andere (nieuwe) gebruikers.

Een van de opdrachten is bijvoorbeeld onderzoeken hoe vissers in windparken kunnen vissen.

Werkgroep vernieuwd ondernemerschap

Het ondernemerschap van moderne vissers is niet meer hetzelfde als dat van traditionele vissers. De techniek en kennis die nodig zijn om te vissen zijn veranderd. Ook zijn er meer regels en meer activiteiten op de Noordzee waar de visser rekening mee moet houden.

Deze werkgroep denkt na over de veranderingen in het ondernemerschap van de visser. Welke eisen worden nu aan de visserij-ondernemer gesteld? En welke in de toekomst? Ook werkt deze werkgroep aan een opleidings- en ontwikkelplan.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Als deelnemers van het VIN een goed idee hebben, kunnen zij dit plan opzetten en uitvoeren.  Dit kunnen ze doen met ondersteuning van het VIN. Hebben wij een subsidie voor innovaties? Dan kunnen deelnemers deze aanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen. Het VIN geeft ons advies over aan welke eisen projecten moeten voldoen. Op Visserij vindt u alle subsidies voor de visserij.

Het VIN deelt de resultaten natuurlijk ook met de sector. Dit gaat onder andere via de website van het VIN en de Community of Practice (CoP) Noordzee.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of wilt u zich aansluiten? U doet dit via de website van het VIN.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?