Definitief besluit plaatsing betonmat rivier de Eems

Gepubliceerd op:
2 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2023

De minister voor Natuur en Stikstof geeft een vergunning voor een betonmat in de Eems tussen Hond en Paap en het Duitse vaste land. Dit project heeft invloed op Natura 2000-gebied Waddenzee. Daarom is de aanvraag van deze vergunning beoordeeld aan de hand van de Wet natuurbescherming.

Waarom een betonnen blokkenmat in de Eems?

Gasunie wil de gasleiding in de rivier de Eems beschermen. Het zand dat op de gasleiding lag, is grotendeels weggespoeld. Hierdoor kan de leiding gaan bewegen en beschadigen. Door er een betonnen blokkenmat overheen te plaatsen zorgt Gasunie dat de gasleiding weer vast komt te liggen. Zo voorkomt het bedrijf natuurschade in de rivier de Eems.

Natura 2000-gebieden

De Eems en de gasleiding in het water lopen uit op het Natura 2000-gebied Waddenzee. Het is dus mogelijk dat de werkzaamheden van Gasunie invloed hebben op de natuurlijke balans van het gebied. Daarom is de aanvraag volgens de Wet natuurbescherming beoordeeld.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U leest meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming.

Besluit bekijken

Bekijk hieronder het definitieve besluit van de minister:

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?