Reageren op projecten met invloed op natuur

Gepubliceerd op:
12 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2023

Voor projecten die misschien schadelijk zijn voor de natuur is een vergunning nodig. De minister voor Natuur en Stikstof neemt besluiten over vergunningen voor de Wet natuurbescherming. Zij kan hierbij kiezen voor een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit komt. U reageert hierop met een zienswijze. 

Plaggen en afgraven veenmosranden voor reductie van stikstof

Reageren op een ontwerpbesluit?

Voordat de minister voor Natuur en Stikstof een definitief besluit neemt, publiceren wij een ontwerpbesluit. Daarin staat het besluit dat de minister van plan is te nemen. Over dit ontwerpbesluit kunt u een zienswijze doorgeven. Daarin laat u weten of u het wel of niet eens bent met het besluit. Dit doet u aan de hand van de Wet natuurbescherming. De minister neemt uw zienswijze mee in haar definitieve besluit. 

Waar kunt u nu op reageren?

U kunt nu op deze ontwerpbesluiten reageren:

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. Gaat een project bijvoorbeeld over het verbreden van een snelweg in de buurt van een Natura 2000-gebied? Dan kunt u geen zienswijze doorgeven over geluidsoverlast. 

Uw zienswijze doorgeven

U geeft uw zienswijze door in ons digitale formulier. Na het invullen kunt u uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier. Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Lees hieronder hoe u dat doet. 

Hoe u uw zienswijze kunt doorgeven

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot 6 weken na de bekendmaking van het definitieve besluit in beroep gaan. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling.

Hoe u in beroep kunt gaan

Eerdere ontwerpbesluiten 

Op deze pagina staan niet alle besluiten die via UOV-trajecten genomen zijn. Kijk op Eerdere ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming voor de eerdere besluiten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?