Vergunningsaanvraag voor Rotterdam The Hague Airport

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2021
Gepubliceerd op:
12 februari 2021

Rotterdam The Hague Airport B.V. heeft een vergunning aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover een ontwerpbesluit gepubliceerd. U kon reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Rotterdam The Hague Airport B.V. vroeg de vergunning aan voor luchtgebonden en grondgebonden activiteiten. Dit zijn onder meer jaarlijks 24.923 vliegtuigbewegingen van groot vliegverkeer. Deze activiteiten van Rotterdam The Hague Airport B.V. kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden.

U kon een zienswijze doorgeven van 16 februari 2021 tot en met 29 maart 2021. Dit kon u doen als u de natuur wilde beschermen. U kon bijvoorbeeld niet als reden geven dat u zelf last heeft van het geluid. Of van de werkzaamheden die voor het project nodig zijn.

Definitieve besluit later

Het ministerie van LNV heeft voor het ontwerpbesluit en de vergunningsaanvraag 12 zienswijzen ontvangen. Zij heeft Rotterdam The Hague Airport B.V. om extra informatie gevraagd. Helaas heeft zij hierdoor meer tijd nodig om de aanvraag af te handelen. Heeft de minister het definitieve besluit genomen? Dan publiceren wij het besluit en de Nota van Antwoord op deze pagina.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit over Rotterdam The Hague Airport leest u welke beslissing de minister wil nemen. Het besluit wordt onderbouwd met de informatie uit de bijlagen.

In bijlage 3, 4, 5, 6 en 7 staan rekenresultaten. In bijlage 8 en 9 ziet u met welke gegevens deze berekeningen zijn gemaakt. Deze bijlagen zijn GML-bestanden.

U downloadt de GML-bestanden door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor 'Koppeling opslaan als'. U heeft geo-software nodig om deze bestanden te openen.

U kunt geen nieuwe zienswijze doorgeven

De zienswijzeperiode is verlopen. U kunt daarom niet meer een zienswijze doorgeven. Heeft u al een zienswijze doorgegeven en bent u bijvoorbeeld iets vergeten? Dan kunt u een aanvulling doorgeven. Doe dit digitaal, telefonisch of met een brief.

Na uw zienswijze

Het ministerie van LNV beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. De minister reageert op de zienswijzen met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet in deze nota dus ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Het ministerie van LNV heeft voor de ontwerpbesluiten en vergunningsaanvragen voor vliegvelden verschillende zienswijzen ontvangen. Op basis daarvan heeft zij de aanvragers om extra informatie moeten vragen. Helaas heeft zij hierdoor meer tijd nodig om de aanvragen af te handelen.

Heeft de minister het definitieve besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op deze pagina. Heeft u een zienswijze ingediend? U krijgt bericht van ons als we het definitieve besluit en de Nota van Antwoord gepubliceerd hebben. Het definitieve besluit wordt ook in de Staatscourant geplaatst.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U kunt hiertegen in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft ingediend. Daarnaast kunt u als belanghebbende ook in beroep gaan als u geen zienswijze heeft ingediend.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over UOV. Wij hebben de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u verzameld. Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?