Vergunningsaanvraag voor Eindhoven Airport

Laatst gecontroleerd op:
17 juni 2024
Gepubliceerd op:
12 februari 2021

Eindhoven Airport heeft een vergunning aangevraagd voor de exploitatie van de luchthaven. De minister voor Natuur en Stikstof heeft nu een definitief besluit genomen over de vergunning. Zij reageert op de zienswijzen met een Nota van Antwoord. Ook legt zij een maatwerkvoorschrift op.

Positieve weigering en maatwerkvoorschrift

Van 16 februari tot en met 29 maart 2021 kon u bij RVO een zienswijze over het ontwerpbesluit doorgeven. In die periode was het uitgangspunt dat Eindhoven Airport een vergunning nodig had. Nu blijkt dat dat niet zo is. Daarom besluit de minister deze aanvraag positief te weigeren. Dat betekent dat Eindhoven Airport geen natuurvergunning nodig heeft om haar huidige activiteiten uit te voeren. Wel legt de minister een maatwerkvoorschrift op. Dit maatwerkvoorschrift vindt u hieronder.

 

Op de website van IPLO leest u alles over maatwerkvoorschriften.

Reageren op maatwerkvoorschrift

Bent u het niet eens met het maatwerkvoorschrift? Lees wat u kunt doen op onze pagina bezwaar maken.

Definitief besluit bekijken

Hieronder vindt u het definitief besluit van de minister. RVO heeft 20 zienswijzen op het ontwerpbesluit ontvangen. In de Nota van Antwoord leest u de reactie van de minister op deze zienswijzen. Het besluit wordt verder onderbouwd met de informatie uit de bijlagen.

Bijlagen

Kunt u een specifiek document niet vinden? Vraag dat document dan aan via natuurvergunningen@minlnv.nl

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitief besluit? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Dit kan alleen als u belanghebbende bent.

Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitief besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

Informatie over de exploitatie van de luchthaven

RTHA vroeg de vergunning aan voor lucht- en grondgebonden activiteiten. Deze activiteiten van RTHA kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?