Ontheffingsaanvraag voor de verbreding A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo

Laatst gecontroleerd op:
7 november 2022
Gepubliceerd op:
8 september 2022

Rijkswaterstaat vroeg een ontheffing aan om de A1 te verbreden. Het gaat om een verbreding vanaf de aansluiting Apeldoorn-Zuid op de A1 tot het knooppunt Azelo (tussen Almelo en Born). De ontheffing is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister voor Natuur en Stikstof liet weten dat zij van plan is om hiervoor een ontheffing te geven.

De minister maakte hierover 2 ontwerpbesluiten bekend. Er is een ontwerpbesluit voor de roek en een ontwerpbesluit voor de dwergvleermuis en de huismus. U kon hierop reageren met een zienswijze van 8 september tot en met 20 oktober 2022. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft de minister de 2 ontwerpbesluiten omgezet in definitieve besluiten. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Rijkswaterstaat heeft de ontheffing voor de werkzaamheden aan de verbreding nodig, omdat er de komende jaren steeds meer verkeer op de A1 zal komen. De activiteiten die Rijkswaterstaat uitvoert, kunnen invloed hebben op nesten en rustplaatsen van de roek en van de gewone dwergvleermuis en de huismus.

Besluit bekijken

In de 2 definitieve besluiten over de ontheffingsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier de 2 ontwerpbesluiten.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot 6 weken na de bekendmaking van het definitieve besluit in beroep gaan. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling. Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan binnen 6 weken een brief naar de rechtbank waarin staat:

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via Beroepschriftformulier rechtbank. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan. Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Bij welke rechtbank u dit doet, hangt af van uw woonplaats. U vindt de rechtbank op de website Rechtspraak.nl. Woont u niet in Nederland? Geef uw beroep dan door bij de rechtbank in de plaats waar de minister het besluit nam. U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn;
 • de datum van uw brief;
 • uw handtekening.

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt.

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?