Verlenging en wijziging Toegangbeperkend Besluit voor de Noordzeekustzone I tot en met III

Gepubliceerd op:
6 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 december 2022

De minister voor Natuur en Stikstof verlengt en wijzigt het Toegangbeperkend Besluit (TBB) Noordzeekustzone I tot en met III. Zij heeft dit besloten volgens de Wet natuurbescherming. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit.

Invloed Natura 2000-gebieden

De minister voor Natuur en Stikstof wil het Toegangbeperkend Besluit (TBB) met 2 jaar verlengen. De Noordzeekustzones I tot en met III liggen binnen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. Het is noodzakelijk om de toegang tot deze zones te beperken.

Besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u welke beslissing de minister wil nemen.

Reageren op definitief besluit

U kon uw zienswijze doorgeven van 7 oktober tot en met 18 november 2022. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U leest op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming hoe en wanneer u kunt reageren op het definitieve besluit.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Bent u tevreden over deze pagina?