Vergunningsaanvraag voor helikopterlandingsplaatsen

Laatst gecontroleerd op:
8 juni 2022
Gepubliceerd op:
29 maart 2022

Het ministerie van Defensie vroeg een vergunning aan voor helikopterlandingsplaatsen Arnhemse Heide, Marnewaard, Vliehors, Assen, Leusderheide, Rijen, Vlasakkers en Waalsdorpervlakte. De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). De activiteiten die het ministerie van Defensie uitvoert kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Veluwe, Waddenzee en Lauwersmeer. De minister voor Natuur en Stikstof heeft besloten de vergunningaanvraag af te wijzen. Volgens haar is er geen vergunning nodig voor de laagvliegroutes.

De minister maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon een zienswijze doorgeven van 7 april tot en met 19 mei 2022.  Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. De minister heeft het ontwerpbesluit daarom omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Reageren op definitief besluit

U kunt niet in beroep gaan tegen het definitieve besluit. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit definitief gemaakt. Het definitieve besluit verschilt inhoudelijk niet van het ontwerpbesluit.

Waren er wel zienswijzen binnengekomen? En verschilde het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan waren er wel mogelijkheden geweest om in beroep te gaan.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. U vindt deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze UOV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?