Rekeningnummers van RVO

Laatst gecontroleerd op:
7 september 2022
Gepubliceerd op:
9 juni 2022

Wilt u een factuur, beschikking of leges aan ons betalen? Of moet u een boete betalen? Wij hebben verschillende rekeningnummers. Wij leggen u uit welk rekeningnummer u nodig heeft. Ook vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over betalen aan ons.

Welk rekeningnummer heeft u nodig?

Hieronder vindt u al onze rekeningnummers. Onze rekeningnummers zijn gekoppeld aan 2 ministeries waar we opdrachten voor uitvoeren. Het gaat om het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Onze rekeningnummers

Uw factuur of beschikking heeft te maken met Het rekeningnummer dat u nodig heeft

Subsidies, kredieten en opdrachtmiddelen binnen opdrachten die wij uitvoeren voor EZK. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld de regelingen:

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Mijnbouwschade Groningen
 • Noodmaatregel Getroffen Ondernemers COVID-19 (NGO)
 • Subsidieregeling Praktijkleren
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
 • Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
 • Topsector Energie
 • Subsidie energiebesparing eigen huis
NL29 INGB 0705 0013 18
EZK Octrooien NL41 INGB 0705 0012 96
EZK Garantieregelingen NL82 INGB 0705 0013 34

EZK inkoop en verkoop van goederen en diensten, niet gerelateerd aan een regeling

NL41 INGB 0705 0014 90

Subsidies, kredieten en opdrachtmiddelen binnen opdrachten die wij uitvoeren voor LNV.

Hieronder vallen bijvoorbeeld de regelingen:

 • Identificatie en registratie dieren (I&R)
 • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
 • Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
 • GMO Groenten en fruit
 • Versneld natuurherstel 2022
 • Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB
 • In beslag genomen goederen (IBG)
 • CITES
 • Pachten en pachtovereenkomsten (de Grondkamers)
 • Mestregelingen
 • Interventies en marktordening
 • Visserij (subsidies, vergunningen en ontheffingen)
NL07 INGB 0705 0015 20
Het Diergezondheidsfonds (DGF) NL10 INGB 0705 0014 66
LNV Garantieregelingen NL60 INGB 0705 0013 42
LNV contante waarborgsommen rond interventieregelingen NL51 INGB 0705 0014 07
LNV zekerheden NL51 INGB 0705 0015 04

Naam ontvanger

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Betalen vanuit het buitenland

Woont u niet in Nederland en wilt u een factuur, beschikking of leges betalen? Dan heeft u ook de Bank Identifier Code (BIC) nodig. Deze code wordt ook wel SWIFT genoemd. Voor betalingen aan ons is dat INGBNL2A.

Heeft u vragen over het betalen van een factuur, beschikking, een boete of leges aan ons?

Wij leggen u uit wat u in onderstaande situaties kunt doen. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan contact met ons op via 088 042 42 42.

Vragen over het betalen van facturen

Vragen over leges overmaken

Hoe vraagt u een betalingsregeling aan?

Overige vragen over betalen aan RVO

Bent u tevreden over deze pagina?