"Alleen samen kunnen we een passend woonaanbod ontwikkelen"

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Een visie ontwikkelen op wonen met zorg. Die opdracht kreeg beleidsadviseur Petra Dijkstra in 2022 van de gemeente Soest. Het doel: een regionaal afgestemde integrale woonzorgvisie ontwikkelen voor alle aandachtsgroepen en ouderen. De gemeente Soest wil daarbij alle partijen betrekken. Zoals zorgpartijen, welzijn, verhuurders en belangenvertegenwoordigers. Dijkstra: “Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) heeft ons geholpen dit proces in te richten”.

Zorgplein Soest

Flinke opgave

Steeds meer kwetsbare mensen wonen langer thuis. Bijvoorbeeld ouderen die nog niet naar een verpleeghuis willen. Of dat niet kunnen, doordat er te weinig plekken zijn. Ook andere kwetsbare groepen vinden niet snel een woning. Denk aan mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang. Dijkstra: “Dat is een flinke opgaven. Zeker in combinatie met personeelstekorten in de zorg en een afname van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers”. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt dat alle gemeenten vanaf 2023 regionaal afgestemde, integrale woonzorgvisies maken voor alle aandachtsgroepen en ouderen.

Partijen hebben elkaar nodig

Wat is er nodig om mensen met extra zorg een huis te bieden? Dijkstra: “Op de 1e plaats natuurlijk voldoende geschikte woningen. Die moeten toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een zorgvraag. Ook een geschikte locatie is belangrijk: dichtbij voorzieningen zoals een supermarkt, een huisarts en een ontmoetingscentrum. En dan heb je nog passende ondersteuning nodig. Partijen die werken aan Wonen met zorg hebben elkaar dus nodig. Alleen samen kunnen we een passend aanbod ontwikkelen.”

Afspraken maken

Wat Dijkstra vooral opviel, was dat partijen elkaar niet goed kennen. Ze spreken als het ware verschillende talen. “De betrokken partijen stelden het erg op prijs dat gemeente Soest hen individueel benaderde en daarna een gezamenlijke terugkoppeling gaf. Er werd gesproken over de knelpunten die we zien en de thema’s die we op de korte termijn willen oppakken.”

De rol van het EHA

Dijkstra: “Het EHA dacht mee over de werkvormen die we hebben gebruikt. Ook begeleidde het EHA de bijeenkomsten. Dat gaf mij de ruimte om het inhoudelijke gesprek te voeren. Het EHA was voor mij ook een belangrijke sparringpartner op de inhoud. Dit heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma per doelgroep.”

Meer weten?

Werkt u bij een gemeente en houdt u zich bezig met de huisvestingsopgave voor (kwetsbare) mensen die zelfstandig willen wonen? Mogelijk in combinatie met zorg of begeleiding? Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) helpt u hiermee.

Bent u tevreden over deze pagina?