“Ambitieovereenkomst is echt een coproductie”

Gepubliceerd op:
1 augustus 2023

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) stelden samen met lokale woon-, welzijns- en zorgpartners een woonzorgvisie op en ondertekenden een ambitieovereenkomst. De basis hiervoor was een grondige analyse van de woonzorgopgave in de gemeenten. Experts van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) ondersteunden de gemeenten en zorgpartners hierin.

Woonzorgopgave regionaal afstemmen

Het wetsvoorstel Versterking Regie op de Volkshuisvesting verplicht gemeenten om niet alleen de lokale woonzorgopgave in beeld te brengen, maar ook om deze regionaal af te stemmen. De HLT-gemeenten lopen hierin voor op veel andere gemeenten. HLT-beleidsmedewerkers Thea Aandewiel en Tallie Habermehl vertellen over het bij elkaar brengen van alle woonzorgpartners en hoe ze alle neuzen dezelfde kant op kregen.

Integrale woonzorgvisie

Habermehl: “De gemeenten werken natuurlijk al langer samen met lokale woon-, welzijn- en zorgpartners. We merkten dat de opgaven waarmee we worstelden alleen maar groter werden. Van het EHA kregen we een aanbod om een gezamenlijke woonzorgvisie te maken. Hierbij zijn 3 EHA-experts aangehaakt, bij elke gemeente één.”

Aandewiel: “Stap 1 was een ‘woonzorganalyse’ van elke gemeente. We keken onder andere naar demografische ontwikkelingen, aantallen seniorenwoningen, (zorg)wachtlijsten en welzijnsvoorzieningen. In stap 2 gingen we met de uitkomsten aan de slag.”

Externe expertise

Aandewiel: “In dit gehele proces waren de EHA-experts heel belangrijk.” Habermehl: “Zoals hun kennis op het gebied van data-analyse en voorbeelden uit andere gemeenten. Daarnaast was hun aanjagende functie heel prettig.” Aandewiel voegt toe: “We konden ook altijd met hen sparren over het proces met partners. Belangrijk, want zorg is een andere tak van sport en onbegrip kan voor wrijving zorgen. Een mooie bijvangst was dat afdelingen binnen de gemeente ook veel meer gingen samenwerken.”

Coproductie

Habermehl: “De ambitieovereenkomst is echt een coproductie van allerlei partners: vertegenwoordigers van senioren, woningcorporatie, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen,  gemeenten en het medische domein. Een concrete uitwerking van de ambities gaat nog komen. We zijn nu bezig met een kwartiermaker die deze organisaties, maar ook bewoners zelf, helpt een omslag te maken naar een nieuwe manier van denken en doen.” Aandewiel voegt toe: “De nieuwe norm is: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Dat vraagt een cultuuromslag bij bewoners, maar óók bij ons als gemeenten. Niet meer u vraagt, wij draaien. Maar creatiever met potjes geld omgaan en investeringsstromen integraal benutten.”

Meer weten?

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA)

Bent u tevreden over deze pagina?