"De woonzorgvisie is nu duidelijk onder de aandacht"

Gepubliceerd op:
25 augustus 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2023

Joyce Jacobs, bestuurder van het woon- en zorgcentrum De Wulverhorst in Oudewater, zette zich in om de woonzorgopgave aan te pakken. Dit deed zij door een gezamenlijke woonzorgvisie op te stellen met Marieke Teitink, directeur-bestuurder bij woningcorporatie De Woningraat. Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) hielp daarbij.

 

Vragen over de woonzorgopgave

Hoe gaan we om met huisvesting voor ouderen in de toekomst? En met alle verschillende woonvormen? Hoe laten we dak- en thuislozen samenwonen? Waar wonen mensen met psychische problematiek en ouderen straks samen? Dit zijn vragen die Jacobs bezighouden. Jacobs: "De zorgsector verandert enorm: mensen blijven langer thuis wonen. We moeten daarom kijken hoe we dit lokaal aanpakken in het eigen netwerk en in de woonomgeving van burgers."

Ondersteuning

Om meer snelheid te maken en meer slagkracht te organiseren binnen de gemeente, nam Jacobs samen met Teitink het initiatief om een woonzorgvisie op te stellen. "We hebben een gezamenlijk belang om in onze gemeenschap een plek te creëren waar mensen goed kunnen verblijven. Ook als ze langdurige zorg nodig hebben.” Ze werden hierbij ondersteund door EHA-expert Ellen Olde Bijvank. Jacobs: “Ellen hielp met haar kennis vanuit de overheid. Aan de gegevens die wij al hadden, voegde ze cijfers toe van onder andere de provincie. Ook presenteerde Ellen een deel van de presentatie en hielp zij door informatie of een briefing duidelijk over te brengen."

Goedkeuring van de woonzorgvisie

Door gemeenteraadsverkiezingen en het vertrek van een enthousiaste wethouder, duurde het proces langer dan verwacht. Ook was er onduidelijkheid binnen de gemeente over wie verantwoordelijk was op ambtelijk niveau. "We hielden stug vol en bleven trekken aan de gemeente, met ondersteuning van Olde Bijvank", vertelt Jacobs.  Met als resultaat: een heldere goedgekeurde woonzorgvisie.

Mooie basis

"De woonzorgvisie is nu prominent onder de aandacht. Het vormt een leidraad voor de plannen en helpt bij prioriteiten stellen en de communicatie," vertelt Jacobs enthousiast. "We noemen het een van de bouwstenen van het sociaal akkoord van de gemeente Oudewater. Het heeft onze verbinding en samenwerking versterkt. Ik ben trots op het gezamenlijk behaalde resultaat."

Vraag het aan onze experts

Werkt u bij een gemeente en houdt u zich bezig met de huisvestingsopgave voor (kwetsbare) mensen die zelfstandig willen wonen? Mogelijk in combinatie met zorg of begeleiding? Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) helpt u hierbij.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?