“Een goede woonzorgvisie helpt om slim te investeren in woonzorg”

Gepubliceerd op:
25 juli 2023

De gemeente Montferland in Gelderland schakelde het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) in om te helpen bij de ontwikkeling van hun woonzorgvisie. Beleidsadviseur Wander van Beek is te spreken over de hulp: “Expert Nanke Hofstra heeft ons in korte tijd goed op weg geholpen.”
 

Woonbehoeften in kaart brengen

Gemeenten moeten naar verwachting vanaf 2026 een woonzorgvisie hebben. Hierin staan de woonbehoeften van aandachtsgroepen en het bijbehorende beleid van de gemeente. “Een goede woonzorgvisie helpt ons om slim te investeren in woonzorg”, vertelt Van Beek. “Denk aan verbetering van de woonomgeving, ondersteuning van speciale woonvormen en de inhuur van geschikte zorgpartijen. Verstandige keuzes maken is belangrijk, want de zorgkosten en de behoefte aan aangepast wonen nemen toe.”

Opstartproblemen

Van Beek legt uit waarom de gemeente Montferland contact zocht met RVO: “We hadden behoefte aan kaders om zelf woonzorginitiatieven te beoordelen. Ook gaven zorgpartijen en coöperaties aan dat ze de samenwerking met de gemeente willen versterken en een duidelijke woonzorgvisie verwachten.” Maar een woonzorgvisie ontwikkelen is makkelijker gezegd dan gedaan. “Vooral in het begin worstelden we met de aanpak. We hadden als kleine gemeente ook niet de expertise en tijd om dit zelf op te pakken.”

Op weg geholpen

Nanke Hofstra van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) hielp de gemeente op weg. Van Beek: “Nanke hielp met haar input, enthousiasme en doortastendheid om de woonzorgvisie goed op de agenda te zetten en het proces uit te lijnen. Zo hielp ze ons met een planning en plan van aanpak, organiseerde een inloopbijeenkomst en gaf input om het beleidsvoorstel voor de woonzorgvisie aan te scherpen. Toen haar ondersteuning erop zat, lag er een fundament waarop we verder konden bouwen.”

Vervolg

En hoe staat het er nu voor met de woonzorgvisie? “We hebben allerlei informatie- en samenwerkingsbijeenkomsten gehad over de woonzorgvisie. We moeten nog keuzes maken, maar we verwachten de woonzorgvisie in oktober aan te bieden aan de gemeenteraad. Dan kunnen we begin volgend jaar prestatieafspraken maken met lokale partijen.”

Vraag het aan onze experts

Werkt u bij een gemeente en houdt u zich bezig met de huisvestingsopgave voor (kwetsbare) mensen die zelfstandig willen wonen? Mogelijk in combinatie met zorg of begeleiding? Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) helpt u hierbij.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?